Tænk kritisk

Det første man burde lære på en akademisk uddannelse – ja måske på alle uddannelser – er at tænke kritisk.

Oprettet: 04.09.2015
Bente Martinsen

bente_martinsenDet er en klassisk akademisk dyd at være kritisk tænkende vel at mærke på den nuancerede og velargumenterede måde.  

Universitetet har valgt, hvilke teorier de studerende skal lære, hvorfor de skal lære dem, og hvordan læringen skal foregå. Bag uddannelserne ligger en særlig tænkning, som studerende ikke behøver være enige i. Derfor er det af stor betydning, at studerende kan være åbne og undersøgende i forhold til de sandheder, de præsenteres for på universitetet. Men hvad betyder det egentlig at være ’kritisk tænkende’? Følgende udlægning er inspireret af en lille bog, jeg for nylig faldt over i Norge .

Det, man ved, har stor betydning for, hvordan man opfatter verden. Når man skal lære noget nyt, har man en tendens til at forstå det nye på baggrund af det, man ved i forvejen. På den måde vil det nye blive reduceret til noget kendt, ved at man ’forklarer’ det nye ved hjælp af det allerede kendte. Man lægger altså sin nye viden til den allerede eksisterende viden. Hvis man for alvor skal lære noget nyt, kan man imidlertid ikke bare anvende de gamle tankemønstre.  

Man bliver nødt til at tænke ud af boksen, og i en akademisk sammenhæng betyder det, at man først må forsøge at iagttage sine egne tanker. Hvad tænker jeg, når jeg tænker? Hvordan opfatter jeg nye ting? Hvordan reagerer jeg på andres tanker? Osv. Hvis man på den måde får tag i sine egne tanker og begynder at stille spørgsmål, når man lærer noget nyt, er man godt på vej til at begynde at tænke kritisk.

Når du er blevet opmærksom på dine egne tanker og reaktionsmønstre, kan du begynde at stille spørgsmål til det, der formidles af underviserne: Hvad ligger der bag den faglige forståelse? Hvilke normer og værdier præsenteres? Er der sammenhæng mellem det som formidles nu, og det du tidligere har lært? Når du lærer noget nyt, er det vigtigt at være opmærksom på, at der er stor forskel på videnskabelige teorier og personlige holdninger og synspunkter.

Videnskabelige teorier er baseret på systematiske undersøgelser og en kritisk vurdering af, om teorierne er troværdige.

Når du stiller kritiske spørgsmål, vil du ofte blive mødt af modspørgsmål, der kræver svar og måske en solid argumentation. Personlige overbevisninger, du ikke kan argumentere for, har ringe værdi i en universitetsuddannelse. Henvis til én, der er større end én dig selv, når du argumenterer for et synspunkt.

Private holdninger bør reserveres til avisernes kronikker og læserbreve med mindre, du kan finde en teoretiker eller nogle forskningsresultater, der støtter dine synspunkter.

Kritisk tænkning og deraf afledte spørgsmål bør i de fleste tilfælde følges af en vis ydmyghed. Respekt for andres (velargumenterede) synspunkter og en undersøgende, åben tilgang til er klædeligt for alle uanset uddannelsesniveau. 
 

1)​​  Greek M., Jonsmoen KM. & Nilsen IM.(2014) Tenk kritisk og reflekter. Førstehjelp for studenten. Gyldendal Akademisk, Oslo.