Er vejledning en by i Rusland nu om stunder?

Jeg har tænkt en del over de henvendelser, jeg får ift. vejledning. Her er det både studerende på præ og postgraduate uddannelser, der henvender sig. Gad vide om der er skåret meget i tiden til den vejledning, der udbydes af uddannelsesinstitutionerne?

Oprettet: 25.05.2015
Anne Holm Nyland

- en dag på KommuniCares kontor

Det er 2. pinsedag, og det styrt regner på Tåsinge.  Jeg sidder på KommuniCares hjemmekontor og arbejder med flere forskellige opgaver.  I takt med at der kommer flere opgaver ind, kan jeg  mærke, at eksamenstiden nærmer sig.

Jeg oplever, at flere og flere personer med en sundhedsfaglig baggrund henvender sig til KommuniCare mhp. vejledning og sparring. Henvendelserne spænder lige fra hjælp til sprogvask, formel vejledning på skriftlige opgaver og faglige artikler, hjælp til at skrive ansøgninger til et nyt job eller til optagelse på uddannelsesinstitutioner og hjælp til indhold og opstilling af et CV.

Jeg har tænkt en del over de henvendelser, jeg får ift. vejledning. Her er det både studerende på præ og postgraduate uddannelser, der henvender sig.  Gad vide om der er skåret meget i tiden til den vejledning, der udbydes af uddannelsesinstitutionerne? Jeg tænker også på, om den vejledning der tilbydes er målrettet den enkelte studerendes behov, eller om vejledning gives på et mere generelt plan og evt. som gruppevejledning? Har besparelserne også ramt de studerendes muligheder for læring via opgaveskrivning? Er der også her tale om mangel på #Tidtilkvalitet? Jeg ved det ikke, og det er kun gisninger fra min side. Selv om der er et ordsprog, der siger: "Den enes død, er den andens brød", så synes jeg, såfremt mine gisninger holder vand, at det er en bekymrende udvikling både for faget og for uddannelsesinstitutionerne.

I skrivende stund sidder jeg bl.a. med et kandidatspeciale, som jeg laver sprogvask på. Det er et rigtigt spændende speciale med fokus på sundhedsteknologiske løsninger inden for rehabilitering. Det er en vedkommende problemstilling, og emnet er højst aktuelt i øjeblikket, hvor der er flere debatter om tid til kvalitet.

Derudover vejleder jeg på en afsluttende opgave på en specialuddannelse. Opgavens fokus er i en helt anden boldgade, men ikke mindre spændende. Det handler om forebyggelse af selvmord i en udsat gruppe af patienter.

Endelig vejleder jeg på en faglig artiklen inden for området akutsygepleje.

vejledningJeg synes, jeg er meget heldig, fordi jeg via sprogvask og vejledning på skriftlige opgaver og artikler bliver opdateret på, hvad der optager sygeplejersker, fx når de er i gang med videregående uddannelser. Jeg får indblik i mange forskelligartede problemstillinger, og jeg bliver opdateret på forskellige, videnskabelige metoder. På den måde får jeg ny viden lige ind i mailboksen. Men jeg bliver også udfordret på viden, og det er herligt. Jeg elsker at lære nyt og bliver ofte optaget af en undren over nye fænomener og begreber.

Med jobbet som udviklingssygeplejerske og arbejdet i egen virksomhed, synes jeg, at jeg får det optimale ud af mit arbejdsliv. Jeg beskæftiger mig med lige præcis, det jeg brænder for. Og nu tilbage til sprogvask på kandidatspecialet.

Bedste bloghilsner

Anne