Kender du dit faglige selskab - og bruger du det?

Mit budskab i denne blogpost er, at du finder inspiration, engagement, stor faglighed, videndeling, et godt netværk og meget mere i DIT faglige selskab. Er du medlem?

Oprettet: 25.03.2015
Anne Holm Nyland

#Fagligtselskab #36selskaberatvælgeimellem

Snak, højlydt summen og gode grin. Det er lyden af ca. 100 sygeplejersker, der mødes på konferencen om Tvær(t) Fagligt Samarbejde i regi af Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning. Og tvært er det i hvert fald ikke.

Jeg er netop kommet hjem efter to intensive dage med inspirerende oplægsholdere, gode faglige drøftelser og ny viden om dialogisk kommunikation og Enneagrammet som dialogværktøj.
 
Gennem de sidste 15 år har jeg deltaget i mit faglige selskabs årlige konferencer, så jeg kender mange af deltagerne, der er gengangere ligesom jeg. I en periode på 4 år var jeg desuden en del af bestyrelsen, så jeg kender gamet i mit faglige selskab. 

Hvert år glæder jeg mig til at deltage i landskonferencen, hvor der er rig mulighed for at lytte og lære. Alle deltagere er top motiverede og vil gerne dele viden, både ved uformel snak og ved mere formelle drøftelser, om de faglige oplæg og udstillede postere. Heraf den evige summen af glad snak og en evig kamp for at få samlet deltagerne igen efter pauserne.

mit20faglige20selskabDer var nogle centrale spørgsmål, der rejste sig på konferencen. Hedder det fx tværfagligt eller tværprofessionelt samarbejde? Og hvad er forskellen? Hvordan kommunikerer de forskellige professioner om den fælles sag? Hvordan agerer sygeplejersken i det tværprofessionelle samarbejde? Er monofaglighed vigtigt? 
 
"Står sygeplejeprofessionens selvbillede i vejen for en udvikling af sygeplejen i et nutidigt og fremtidigt samfund og sundhedsvæsen"? spørger sygeplejefaglig direktør Grete Kirketerp, Sygehus Sønderjylland. "Hvem vil vi være, og hvad vil vi være kendt for"?
 
Især de sidste to spørgsmål, synes jeg er væsentlige for vores fags position og især i udvikling af vores fags position. Man kunne også spørge, hvad er vores mission og hvad er vores vision?
Skal man som sygeplejerske besvare disse spørgsmål kræver det, efter min mening, en høj grad af monofaglighed og en klar sygeplejefaglig identitet. Jeg mener også, at man kun kan byde ind med viden i et tværfagligt/tværprofessionelt samarbejde, hvis man er forankret i og argumenterer ud fra sit eget fags teorier og værdier.
Men det kan jo stå til drøftelse.....
 
Jeg kommer til at tænke på, om tværfagligt samarbejde også involverer brugeren af det tværfaglige team - altså patienten/borgeren? Den vinkel fik vi ikke fokuseret så meget på.
 
Jeg kom hjem fra konferencen for en time siden og brænder nu efter at dele min blogpost, som lige skulle finpudses og sprogvaskes. Jeg er opfyldt af to gode dage med snak om fag og sag. Jeg er opfyldt af gode kollegers selskab, af mødet med gamle bekendtskaber og af de nye kontakter, jeg fik under dette års konference. Det handler om sygepleje og udvikling på tværs.
 
P.S. Mit budskab i denne blogpost er, at du finder inspiration, engagement, stor faglighed, videndeling, et godt netværk og meget mere i DIT faglige selskab. Er du medlem?