Når netværk nytter noget

Jeg tror på, at netværk er en væsentlig parameter, når det handler om idégenerering og udvikling. Det er i samspil med andre, at dine/vores idéer blomstrer og får næring.

Oprettet: 12.01.2016
Anne Holm Nyland

Netværk åbner mange døre. Det er gennem vores netværk, vi videndeler, samarbejder om komplekse problemstillinger, søger inspiration til fornyelse og holder os orienteret inden for det interesseområde, vi deler med vores netværk. Dit netværk er din videns- og idébank. Dit netværk er dit reflekterende team. Jo mere du byder ind med i dit netværk, desto mere får du tilbage. Det kan være alt lige fra enkle, afklarende spørgsmål til en drøftelse af udfordringer til sparring på egen opgaveløsning set i et bredt perspektiv.

Både i min virksomhed KommuniCare og i jobbet som udviklingssygeplejerske bruger jeg mit netværk rigtig meget. Og jeg oplever også, at jeg selv bliver brugt både ift. sparring og konkret videndeling. Mit netværk er bredt sammensat og tæller personer inden for min egen faggruppe, fra andre faggrupper, fra uddannelsesinstitutioner og fra det private erhvervsliv. Jo bredere sammensat et netværk er desto større muligheder. Men, der skal selvfølgelig være et fælles omdrejningspunkt.

Faglige og professionelle netværk organiseres ofte som grupper, eksempelvis erfa-grupper. Men de mere generelle netværk, som LinkedIn samt grupper og sider på Facebook, er flittigt brugt. Twitter og Instagram er andre eksempler på internetbaserede platforme, der benyttes af mange mhp. at udvide deres netværk.

annehn_-_laidiesfirstdk_
Attribution 
Foto venligst udlånt af ladiesfirst.dk

Jeg bruger enhver lejlighed til at netværke. Jeg netværker, når jeg møde nye samarbejdsrelationer i KommuniCare, i mit job som udviklingssygeplejerske og når jeg er ude som censor. Jeg netværker på faglige konferencer, på seminarer, på kurser, når jeg underviser, når jeg skriver blogindlæg og når jeg opdaterer KommuniCares profiler på Facebook, Instagram og Twitter. Det tager tid at netværke, og man ”er på”. Jeg er især på, når jeg netværker offline, det kræver nærvær på en helt anden måde end et onlinemedie.

Jeg har flere, givende, interessante og spændende personer i mit netværk, som jeg har mødt via Facebook, LinkedIn eller på konferencer. Nogle af de personer jeg har mødt online, har jeg siden mødt personligt i andre sammenhænge. Det har været og er fantastisk givende.

Dit og mit netværk åbner døre til nye horisonter, nye muligheder og ny viden. Netværk viser måske også vejen til nye, karrieremæssige udfordringer.

annehn_-_lars-skjoldbydk_
Attribution 
Foto venligst udlånt af lars-skjoldby.dk
Seks gode råd når du netværker:

  • Vær' positiv, åben og lyttende. Det er vigtigt, at du viser en oprigtig interesse i den person, du netværker med.
  • Del ud af din viden om emner inden for jeres interessefelt.
  • Du skal være forberedt og have din elevatortale klar. Dvs. at du på meget kort tid kan fortælle om dit interessefelt, og det du arbejder med. "Talen" må tage den tid, det tager at køre fx 6 etager i en elevator, deraf navnet.
  • Fortæl gerne mere om dig selv, og det du arbejder med/interesserer dig for, men "du må ikke fylde" for meget, med mindre der spørges direkte ind til de emner, du taler om.
  • Hvis du har mulighed for at få lavet et visitkort, så tag rigeligt med. Selv er jeg altid bevæbnet med visitkort både som Kommunicare og som udviklingssygeplejerske på OUH.
  • Husk at spørge efter andres visitkort, vis din interesse.

annehn-visitkort_-_foto_kommunicare
Foto: Kommunicare

Jeg tror på, at netværk er en væsentlig parameter, når det handler om idégenerering og udvikling. Det er i samspil med andre, at dine/vores idéer blomstrer og får næring. At netværke handler om at dele og give informationer, tjenester, adgange og viden. Hvis du er en ”netværker-novice” så begynd allerede i dag. Er du en ”netværker-ekspert” så forsæt det gode arbejde og del ud af din viden og erfaring med at netværke.

Fokus fremmer forandring!

Bedste bloghilsner Anne