Tanker om opgaveskrivning og vejledning

Som ekstern vejleder på opgaver på masteruddannelser og diplommoduler oplever jeg, at mange studerende er usikre på, hvilke forventninger de kan have til deres vejleder. Måske er det fordi, der ikke er tydelige beskrivelser af vejlederens rolle ift. opgaveskrivning? 

Oprettet: 04.03.2015
Anne Holm Nyland

#vejledning #opgaveskrivning #eksamen #atværecensor
 
For et par måneder siden havde jeg fornøjelsen af at være censor på 6 BA projekter og 6 synopser på modul 7. Og det er virkelig en fornøjelse, især når de studerende skal forsvare deres BA projekt. Det er vildt interessant at læse om de emner, som optager sygeplejestuderende. Som censor lærer jeg nyt hver gang, jeg skal vurdere en større opgave. Hvad ved jeg fx om sygeplejerske - patientrelationen i det korte møde forud for en operation eller plejehjemsbeboere og deres seksualitet? 
 
Jeg oplever også, at de studerende har nogle udfordringer ift. at skrive deres BA projekt. Udfordringerne viser sig især i opgavens metodeafsnit ligesom analyse- og diskussionsafsnit kan være uden dybere refleksioner. Så spørgsmålet er, i hvor høj grad undervisning i opgaveskrivning vægtes? Jeg synes faktisk, at opgaveskrivning en disciplin i sige selv, som med fordel kan introduceres meget tidligt i et studieforløb.

Som ekstern vejleder på opgaver på masteruddannelser og diplommoduler oplever jeg, at mange studerende er usikre på, hvilke forventninger de kan have til deres vejleder. Måske er det fordi, der ikke er tydelige beskrivelser af vejlederens rolle ift. opgaveskrivning? 

Som oftest tildeles den studerende x antal lektioner til vejledning, siden er det op til vejlederen at sætte rammerne. Det bevirker, at studerende har forskellige vilkår for vejledning. Nogle studerende får meget hjælp, også i forhold til valg af litteratur, andre får en mere sparsom udgave. Der er også studerende, som oplever, at deres vejleder kun vil vejlede på dele af en given opgave, mens andre vejleder på alle dele af opgaven. 

Hvad kan du forvente af din vejleder? Hvad er vejlederens rolle? Hvilke krav kan vejlederen stille til den studerende? 

Personligt mener jeg, at det at skrive en opgave handler om læring – fra start til slut. Derfor vejleder jeg selv på hele opgavens indhold fx problemafgrænsning, metode, teorivalg, analyse, diskussion, struktur og den røde tråd. 

Den gode vejleder indgår fra start en kontrakt eller en aftale med den studerende, så der er klare linjer for vejledning. Vejleder og studerende aftaler tidspunkter for vejledning og aflevering af materiale til vejledning. Jeg har for eksempel den regel, at jeg skal have det skriftlige materiale to dage inden det aftalte vejledningstidspunkt. Og det skal klart fremgå, hvilke områder den studerende ønsker vejledning på. 

Herefter mener jeg, at vejlederens opgave er:

  • At være en god sparringspartner
  • At være engageret i den studerende
  • At guide den studerende og stille spørgsmål til selvrefleksion
  • At være fagligt funderet
  • At være velorienteret i teoridannelser inden for området
  • Vejlederen skal udvise empati men er ikke en støttepædagog. Og den studerende har selv et ansvar for at få mest muligt ud af sin vejledningstid.

Har du erfaringer med at få eller at give vejledning? Er du enig eller uenig? Så fat tasterne og skriv en kommentar:-).

Bedste bloghilsner Anne
 
Læs evt. mere i Nyland AH. Genvej til opgaveskrivning, KommuniCares Forlag 2014. ISBN