Program for fagkongres

Se programmet for fagkongressen - kongressen den 26. januar er udskudt til ny dato - ny dato følger snarest.

Program for dagen:

08.30: Ankomst, registrering og morgenmad
09.30: Velkomst v. Formand Grete Christensen
09.40: Rammesætning af dagen v. 2. Næstformand Dorthe Boe Danbjørg
09.50: Fremtidens sundhedsvæsen. Fremtidsscenarier v. Sara Gry Striegler, programleder i Dansk Design Center
10.15: Pause
10.35: Fremtidens sundhedsvæsen. Besøg i scenarier for fremtidens sundhedsvæsen. Vi følger nogle af fremtidens
samfundsborgere/patienter i deres møde med forskellige versioner af sundhedsvæsenet.
12.15: Exit poll og opsamling på scenariebesøg v. Sara Gry Striegler
12.45: Frokost
13.45: Fundamentet for en fremtidig professionsstrategi. Optakt til eftermiddagens program v. 2. Næstformand Dorthe Boe Danbjørg
14.10: Professionen i fremtidens sundhedsvæsen. Vi stiller skarpt på, hvordan vi kan påvirke sygeplejerskers roller, kompetencer og arbejdsliv. Deltagerne bidrager ved stationer indenfor 3 temaer:

  1. Sygeplejerskers roller
  2. Sygeplejerskers kompetencer
  3. Sygeplejerskers arbejdsliv 

Pause undervejs.

16.40: Afrunding af eftermiddagens program v. 2. Næstformand Dorthe Boe Danbjørg
16:50: Det videre forløb med udviklingen af en professionsstrategi v. Formand Grete Christensen
17.00: Tak for i dag - Fagkongressen slutter

 

Det er gratis for dig som medlem

Det er gratis at deltage og vi dækker dine transportudgifter efter gældende regler, men din leder kan ikke søge om tabt arbejdsfortjeneste.

Var du tilmeldt tidligere?

Hvis du havde tilmeldt dig til den oprindelige Fagkongres 22. september 2021 (som blev udskudt til den 26. januar 2022) behøver du ikke at tilmelde dig igen, du er automatisk tilmeldt.

Tilmeldingsfrist: Fristen for at deltage i fagkongressen 2022 udløb i december 2021.

Tid og sted
  • Ny dato følger snarestst