Program for fagkongres

Se programmet for fagkongressen den 16. maj 2022.

På fagkongressen "Vores profession i fremtiden" skal deltagerne diskutere de tendenser, der får betydning for sygeplejersker arbejdsliv. Det handler om sygeplejerskers kompetencer, uddannelse og roller. Diskussionerne på kongressen skal være med til at forme Dansk Sygeplejeråds kommende professionsstrategi, hvor vi som sygeplejersker selv sætter retning for sygeplejeprofessionen i fremtiden. Hvis du ikke deltager i Fagkongres "Vores profession i fremtiden" , kan du dele dine tanker og ideer om fremtidens profession, når du bliver inviteret til møde om professionsstrategien til efteråret. 


Program for dagen:

09.00: Ankomst, registrering og morgenmad
10.00: Velkomst v. Formand Grete Christensen
10.10: Rammesætning af dagen v. Næstformænd Dorthe Boe Danbjørg og Anni Pilgaard
10.20: Fremtidens sundhedsvæsen. Fremtidsscenarier v. Sara Gry Striegler, programleder i Dansk Design Center
10.45: Pause
11.05: Fremtidens sundhedsvæsen. Besøg i scenarier for fremtidens sundhedsvæsen. Vi følger nogle af fremtidens
samfundsborgere/patienter i deres møde med forskellige versioner af sundhedsvæsenet.
12.45:  Opsamling på scenariebesøg v. Sara Gry Striegler, programleder i Dansk Design Center
13.00: Frokost
14.00: Fundamentet for en fremtidig professionsstrategi. Optakt til eftermiddagens program v. 2. Næstformand Dorthe Boe Danbjørg
14.25: Professionen i fremtidens sundhedsvæsen. Vi stiller skarpt på, hvordan vi kan påvirke sygeplejerskers roller, kompetencer og arbejdsliv. Deltagerne bidrager ved stationer indenfor 3 temaer:

  1. Sygeplejerskers roller
  2. Sygeplejerskers kompetencer
  3. Sygeplejerskers arbejdsliv 

Pause undervejs.

16.10: Afrunding af eftermiddagens program og tak for i dag v. 2. Næstformand Dorthe Boe Danbjørg
16.30: Fagkongressen slutter

 

Det er gratis for dig som medlem

Det er gratis at deltage og vi dækker dine transportudgifter efter gældende regler, men din leder kan ikke søge om tabt arbejdsfortjeneste.

Var du tilmeldt tidligere?

Havde tilmeldt dig til den oprindelige Fagkongres 22. september 2021 (som blev udskudt til den 26. januar 2022) behøver du ikke at tilmelde dig til den 16. maj, du er automatisk tilmeldt.

Tilmelding: Tilmelding foregår gennem din kreds, og du kan kontakte din kreds, for at høre om der er ledige pladser.

Tid og sted
  • 16. maj 2022 fra kl. 10.00-16.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus.