Nightingale Challenge

Er du leder og kender du en eller flere unge sygeplejersker, som du gerne vil give en faglig udfordring? Skynd dig at melde jer til "Nightingale Challenge" og bliv del af en international kampagne, der skal spotte de unge sygeplejersketalenter. Fristen for at deltage er den ultimo december.

Er du sygeplejeleder og kender du en eller flere unge sygeplejersker, som du gerne vil give en faglig udfordring? Så har du chancen nu. Tilmeld dig og de deltagende unge sygeplejersker (under 35 år) til den internationale sygeplejerskekampagne "Nightingale Challenge" i anledning af Florence Nightingales 200-års dag i 2020. 

Tilmelding Nightingale Challenge

Nightingale Challenge skal hjælpe ledere over hele verden med at udvikle den kommende generation af sygeplejersker og finde deres kliniske, ledelsesmæssige og sundhedspolitiske kompetencer. Målet er, at 1000 arbejdsgivere på verdensplan deltager - tilmelding til kampagnen skal ske senest ultimo december 2019. 

Deltag i webinar

Organisationen Nursing Now står bag ”Nightingale Challenge”, og de tilbyder gratis støtte og aktiviteter.  Nursing Now arrangerer webinarer for både lederen og de deltagende sygeplejersker.  Den 11. og den 17. december 2019 er der webinarer for alle nye deltagere med flere gode råd og idéer.

Ved tilmeldingen skal man oplyse, hvor mange unge sygeplejersker, som i løbet af 2020 vil få tilbudt kompetenceudvikling.  Tilmeldning kræver ikke, at man har planlagt aktiviteter.

Brug jeres eksisterende aktiviteter

I 2020 skal du tilbyde aktiviteter for de sygeplejersker, der er udpeget til at deltage i Nightingale Challenge. Aktiviteterne kan være en kombination af klinisk, organisatorisk samt ledelsesmæssig karakter og dermed vise de forskellige karriereveje i sygeplejerskefaget.

Det vil være naturligt at understøtte og integrere de aktiviteter, som I allerede i dag sætter fokus på som ledere af sygeplejen for eksempel eksisterende kompetenceudvikling, lederudviklingsprogrammer eller lignende.

Eksempler og inspiration til lokale aktiviteter til Nightingale Challenge:

  • Faglige kompetence- og uddannelsesaktiviteter, evt. koblet på allerede eksisterende aktiviteter
  • Tænke yngre sygeplejersker ind i forskellige udviklings-, implementerings- og evt. forskningsopgaver
  • Lokal faglig udvikling, fx journal clubs, oplæg
  • Tænke yngre sygeplejersker ind i lederudviklingsforløb eller inspirere med fx et oplæg med ledere fra forskellige ledelsesniveauer
  • Udveksling (dage) med andre afdelinger/specialer/sektorer med henblik at udveksle erfaring og bidrage med nye perspektiver til egen klinisk praksis
  • Internationale uddannelsestilbud (gratis), fx IHI Open School, som fokuserer på patientsikkerhed og ledelse. Se uddannelsestilbuddene her 
  • Synliggøre muligheder for fag- og sundhedspolitisk involvering fx lokalpolitisk, via TR og DSR.

Yderligere inspiration til aktiviteter kan findes i Nightingale Challenge brochure

Spørgsmål til kampagnen

Hvis du har spørgsmål til kampagnen, kan du kontakte chefkonsulent i Dansk Sygeplejeråd, Marianne Holm Andersen på mail: maa@dsr.dk og telefon: 46954153