Nightingale Challenge

Nightingale Challenge skal hjælpe ledere over hele verden med at udvikle den kommende generation af sygeplejersker og finde deres kliniske, ledelsesmæssige og sundhedspolitiske kompetencer.

Nightingale Challenge skal hjælpe ledere over hele verden med at udvikle den kommende generation af sygeplejersker og finde deres kliniske, ledelsesmæssige og sundhedspolitiske kompetencer. Tilmeldingsfristen udløb med udgangen af 2019.

Organisationen Nursing Now står bag ”Nightingale Challenge” i anledning af Florence Nightingales 200-års dag i 2020.  Nursing Now arrangerer webinarer for både lederen og de deltagende sygeplejersker under 35 år.  

De arbejdspladser, der er tilmeldt, skal tilbyde aktiviteter for de sygeplejersker, der er udpeget til at deltage i Nightingale Challenge. Aktiviteterne kan være en kombination af klinisk, organisatorisk samt ledelsesmæssig karakter og dermed vise de forskellige karriereveje i sygeplejerskefaget.

Det vil være naturligt at understøtte og integrere de aktiviteter, som I allerede i dag sætter fokus på som ledere af sygeplejen for eksempel eksisterende kompetenceudvikling, lederudviklingsprogrammer eller lignende.

Eksempler og inspiration til lokale aktiviteter til Nightingale Challenge:

  • Faglige kompetence- og uddannelsesaktiviteter, evt. koblet på allerede eksisterende aktiviteter
  • Tænke yngre sygeplejersker ind i forskellige udviklings-, implementerings- og evt. forskningsopgaver
  • Lokal faglig udvikling, fx journal clubs, oplæg
  • Tænke yngre sygeplejersker ind i lederudviklingsforløb eller inspirere med fx et oplæg med ledere fra forskellige ledelsesniveauer
  • Udveksling (dage) med andre afdelinger/specialer/sektorer med henblik at udveksle erfaring og bidrage med nye perspektiver til egen klinisk praksis
  • Internationale uddannelsestilbud (gratis), fx IHI Open School, som fokuserer på patientsikkerhed og ledelse. Se uddannelsestilbuddene her 
  • Synliggøre muligheder for fag- og sundhedspolitisk involvering fx lokalpolitisk, via TR og DSR.

Yderligere inspiration til aktiviteter kan findes i Nightingale Challenge brochure