Tilsyn med behandlingen i sundhedsvæsenet

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med offentlige og private behandlingssteder. Pr. 1. januar 2017 overgik styrelsen til risikobaseret tilsyn, og de tidligere faste tilsynsbesøg på f.eks. plejeinstitutioner blev afskaffet.

Det risikobaserede tilsyn indebærer, at Styrelsen for Patientsikkerhed udvælger temaer og områder ud fra, hvor der er størst risiko for patienterne/borgerne. For at rådgive styrelsen er der nedsat en strategisk følgegruppe, hvor DSR og DASYS hver har en repræsentant.

Temaer i 2018: medicinering og overgange i patientforløb

I 2018 fokuserer det risikobaserede tilsyn på to overordnede temaer, nemlig medicinering og overgange i patientforløb. Der er udover disse to udvalgte temaer desuden sat særligt fokus på to grupper af patienter:

  • Patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom
  • Patienter med diabetes og komorbiditet.

13 sæt målepunkter til udvalgte behandlingssteder for tilsyn

Med udgangspunkt i typiske forløb for de to grupper bliver en række behandlingssteder udvalgt til tilsyn. I 2018 bliver der blandt andet ført tilsyn med sygehuse, praktiserende psykiatere, misbrugscentre, kliniske diætister og optikere.

For hver type behandlingssted har styrelsen i samarbejde med en række eksterne eksperter udarbejdet et sæt målepunkter, der bliver brugt til vurdering og læring på behandlingsstedet. For 2018 er der i alt 13 sæt af målepunkter, der har været i offentlig høring, og 10 af dem er klar til offentliggørelse.

Temaer og områder vælges for et år ad gangen, og du kan se temaer m.v. på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed

Få inspiration og hjælp

Du kan også få inspiration til at arbejde med patientsikkerhed på din arbejdsplads i projektet I sikre hænder, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet og KL står bag.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med autoriserede sundhedspersoner. Hvis styrelsen rejser en tilsynssag over for dig, er du velkommen til at kontakte din kreds eller Juridisk Videncenter i Dansk Sygeplejeråd på 33151555 eller juridiskvidencenter@dsr.dk.