Delegering af lægeopgaver til sygeplejersker

En læge kan videregive en lægelig opgave, fx suturering, til en sygeplejerske på betingelse af, at en række krav er opfyldt

Når en læge delegerer en lægelig opgave til andre faggrupper, f.eks. sygeplejersker, er der tale om ”lægers brug af medhjælp”.

På sygehuse, klinikker og institutioner har ledelsen ansvaret for, at der foreligger instruks i forbindelse af delegation af opgaver. Ledelsen har desuden ansvaret for, at personalet er instrueret og oplært i de relevante arbejdsopgaver og har ansvaret for at føre relevant tilsyn med udførelsen.

På sygehusafdelinger skal den ansvarlige overlæge beslutte, hvilke opgaver der kan delegeres, og om der er opgaver, der kan delegeres i form af rammedelegation ved, at personalet bliver oplært i specielle funktioner.

Det er ledelsens ansvar at sikre, at der foreligger tilstrækkelige instrukser, og at personalet er kvalificeret til at udføre opgaverne, samt at føre relevant tilsyn.

Det vil sige, at den ledende overlæge i princippet kan delegere det meste, med undtagelse af visse opgaver, der fremgår af betænkningen, forudsat at personalet/sygeplejerskerne har fået undervisning, og at der foreligger en instruks.

Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Vejledning nr. 115 af 11.december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)