Rammeordinationer

Hvad er en rammeordination, og hvornår skal den bruges?

Rammeordinationer bliver brugt til at give sygeplejersker ret til at udføre handlinger, der ellers er forbeholdt læger.

Title

Sygeplejersker skal være meget opmærksomme på at have en rammeordination, inden de går i gang med at udføre lægeopgaver​.

Det kan handle om, at en læge overdrager en opgave til en sygeplejerske, fx suturering af et sår, eller alle de gange sygeplejersker starter behandling uden at kontakte lægen først, men på baggrund af en rammedelegation. Det sidste sker næsten altid for at spare tid for patienten.

I en rammeordination overdrager lægen behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Rammeordinationer beskrives tydeligt i en instruks, som skal være opdateret og godkendt. Instruksen skal indeholde oplysninger om, hvad der kan ordineres, hvem der kan ordinere, og hvilke patienter/grupper der må ordineres til.

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) definerer en rammeordination således:

Lægen overdrager til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Rammeordinationer er beskrevet utvetydigt i en instruks, som er opdateret og godkendt. Instruksen skal indeholde oplysninger om, hvad der kan ordineres, hvem der kan ordinere, og hvilke patienter/grupper der må ordineres til.

Rammeordinationer kan både omhandle videregivelse/delegation af opgaver i forhold til:

  • behandling af den enkelte patient
  • behandling af en veldefineret patientgruppe.

Et eksempel på en rammeordination:

  • for en enkelt patient kan f.eks. være et medicinskema for udtrapning af et lægemiddel
  • for en gruppe af patienter kan være diagnosticerede diabetespatienter, hvor sygeplejersken justerer insulindosis på baggrund af blodsukkerværdierne.
     

For at forvirre begreberne kalder Sundhedsstyrelsen det rammedelegation. Styrelsen har en pixi-udgave om delegationsreglerne under udarbejdelse, men indtil da er der følgende lovgivning at støtte sig til: