Sygeplejerskeprofiler

Sygeplejerskeprofilen får hverdagens usynlige prioriteringer frem i lyset. Den er med til at sikre, at det bliver et bevidst valg, hvornår det er en sygeplejerske, der skal løse en given opgave, og hvornår andre faggrupper kan løse opgaven.

En sygeplejerskeprofil synliggør og beskriver tre ting:

  1. For det første - hvilke sundhedstilbud, sygepleje og behandling, I som sygeplejersker skal prioritere i den daglige praksis.
  2. For det andet - i hvilke praksissituationer og hvornår i patientforløbet, der kræves sygeplejerskekompetencer.
  3. For det tredje - hvilke sygeplejerskeressourcer, kompetencer og kvalifikationer, der er påkrævet lokalt, for at yde en høj kvalitet i sygeplejen, sikre høj patientsikkerhed, og sikre udvikling af sygeplejefaglige indsatser.

En sygeplejerskeprofil udarbejdes lokalt i det felt sygeplejerskerne arbejder, fx. på kirurgiske og medicinske afdelinger, i ambulatorier, hjemmesygeplejen, akutteam m.v.

Hvorfor udarbejde en sygeplejerskeprofil?

Ved at udarbejde sygeplejerskeprofiler skabes et solidt grundlag for at træffe bevidste faglige valg om, hvilke patientsituationer og funktioner sygeplejerskerne skal varetage. Samtidig bliver det tydeligt, hvor den sygeplejefaglige udvikling skal styrkes.

Formålet er kvalitet for patienten, motiverende arbejdspladser for de ansatte og effektive ydelser for arbejdsgiveren gennem rigtig brug af kompetencer.

Med en sygeplejerskeprofil bliver det samtidig synligt for patienterne, de politiske beslutningstagere og jer selv, hvilke funktioner I skal have, for at patienterne tilbydes faglig forsvarlig sygepleje.

Hvordan kommer man i gang med en sygeplejerskeprofil?

Brug minivejledningerne nedenfor som første skridt på vejen mod at udarbejde en sygeplejerskeprofil på jeres arbejdsplads. En profil bygger på grundige, sygeplejefaglige drøftelser mellem sygeplejersker, tillidsrepræsentanter og ledere.

Start med at gøre jer klart, hvorfor I har brug for en sygeplejerskeprofil på jeres arbejdsplads, og hvordan I har tænkt jer at bruge den. Skal der fx lægges en langsigtet strategi for den forebyggende og/eller behandlende sygepleje eller for fremtidig kompetenceudvikling og efteruddannelsesbehov? Det er vigtigt, at udarbejdelsen af sygeplejerskeprofilen forbliver en monofaglig proces, men der kan med fordel udarbejdes profiler for alle involverede faggrupper i det specifikke felt.

Miniguiden: Kom i gang med en sygeplejerskeprofil

Kom i gang med en Sygeplejerskeprofil

Hent miniguiden: Kom i gang med en sygeplejerskeprofil 

Kom i gang med en kommunal sygeplejerskeprofil - miniguide ​

Sygeplejerskeprofiler i kommunerne

Sygeplejerskerne i kommunerne skal løse flere komplekse og specialiserede sygeplejefunktioner i de kommende år. Hent DSR's guide til at udarbejde en sygeplejerskeprofil og se eksempler fra kommuner, der har udarbejdet profiler.

Hent miniguiden: Kom i gang med en kommunal sygeplejerskeprofil

Kom i gang med en sygeplejerskeprofil - miniguide psykiatrien

Psykiatrisk sygeplejerskeprofil

Denne pjece om sygeplejer­skeprofiler er skabt i dialog med blandt andre de faglige selskaber på psy­kiatriens brede område. Vi håber, at psykiatriske sygeplejersker kan bruge den til at beskrive og udvikle den psykiatriske sygepleje og behovet for sygeplejerskers faglige kompetencer på jeres arbejdsplads. 

Miniguide: Kom i gang med en sygeplejerskeprofil - psykiatrien

Sundhedsplejerskeprofil Frederikssund Kommune​​ ​

Sundhedsplejerskeprofiler

En sundhedsplejerskeprofil skal være med til at sikre en høj faglig kvalitet i sundhedsplejen.

Eksempel på sundhedsplejerskeprofiler

23-03-2017_10-57-29

Profil af konsultationssygeplejersker

Sygeplejerskers viden, færdigheder og kompetencer kan med fordel anvendes i større udstrækning end det sker i dag.

Profil af konsultationssygeplejersker