Velfærdsteknologi

Flere ældre borgere og stigning i antallet af kroniske syge. Det er nogle af de udfordringer, som velfærdsteknologien skal søge at løse. Her er sygeplejersker afgørende aktører.

Velfærdsteknologien er under udvikling, og løsninger til fx selvmonitorering, rådgivning og fjernkonsultationer har været i rivende udvikling igennem de seneste år.

Der har været mange udviklingsprojekter inden for velfærdsteknologien med fx telemedicinske løsninger KOL-patienter, systemer til styring af diabetesbehandling og sensorer til demente. Det, der sker nu, er at disse spredte projekter har givet så megen erfaring og udvikling af systemer og infrastrukturer, at nogle af disse teknologier skal implementeres i hele landet.

Samtidigt bliver sundhedsvæsenets it-systemer yderligere udviklet, og der bliver arbejdet på bedre digital kommunikation mellem sektorerne. Blandt andet arbejdes der aktuelt med Fælles Sprog III og Sundhedsplatformen.

Den hastige udvikling inden for velfærdsteknologien har betydning for og påvirker sygeplejerskers arbejde i klinisk praksis. Derfor er det også et område, som DSR følger tæt.

Læs DSRs udspil om velfærdsteknologi: Sygepleje og velfærdsteknologi (udgivet maj 2014)

Debatoplæg: Hvad gør ny teknologi ved arbejdet?

Debatoplægget peger på, at der er flere måder at se på teknologi:

  • som noget, der er helt neutralt og ikke har de store konsekvenser
  • som noget, der kan bruges til at styre praksis
  • som en del af praksis - teknologien påvirker arbejdet, og vi påvirker teknologien.

Alle tre måder at se på teknologi kan findes i sundhedsvæsenet, men som sygeplejersker er den sidste måde det, der giver bedst mening. 

Læs debatoplægget

Teknologiprojekter, som DSR følger/er involveret i  
  • Dansk Sygeplejeråd  leder et delprojekt i et ENS4CARE-projekt, som EFN (European Federation of Nurses Associations) står i spidsen for. Projektet går ud på at udarbejde guidelines for e-health. Det danske projekt skal munde i retningslinjer for e-health i klinisk praksis, nærmere bestemt inden for kronisk sygdom som hjertesygdom og KOL.
  • Technucation er et stort forskningsprojekt på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (Aarhus Universitet). Projektet skal skabe ny viden om teknologiforståelse, og den viden skal danne basis for udvikling af uddannelserne af fremtidens sygeplejersker og lærere. Projektet er også relevant for færdiguddannede sygeplejersker. Læs mere