Find en forsker

Liste over danske professorer i sygepleje samt sygeplejersker, der har erhvervet en ph.d.-/doktorgrad siden 1976.

Sygeplejersker med ph.d.-/doktorgrad

Den første danske sygeplejerske, der erhvervede en ph.d.-grad, var Margarethe Lorensen i 1976. I dag har flere end 200 danske sygeplejersker erhvervet graden. Listen opdateres og vedligeholdes af Dansk selskab for Sygeplejeforskning. Listen kan være ufuldstændig, da der ikke er indberetningspligt

Professorer i Sygepleje

Der er 39 nuværende og/eller tidligere professorer i sygepleje med virke i Danmark og/eller i udlandet:

 • Frederik Alkier Gildberg
  Pr. den 1. marts 2021 udnævnt som professor i retspsykiatri ved SDU, Institut for Regional Sundhedsforskning og Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark.
 • Bibi Hølge-Hazelton
  Pr. den 1. februar 2021 tiltrådt som professor i klinisk sygepleje ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, og Sjællands Universitetshospital. I 2016 tiltrådt som profssor MSO i Region Sjælland ved Sjællands Universitetshospital
 • Hanne Irene Jensen
  Pr. den 1. februar 2021 professor i ’End-of-life care’ ved Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning, og de anæstesiologiske afdelinger på Sygehus Lillebælt.
 • Mary Jarden
  Pr. den 1. februar 2021 professor i hæmatologi, klinisk sygepleje og symptomvidenskab  i en delt stilling i hhv. Center for Kræft og Organsygdomme og Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet.
 • Kirsten Lomborg
  Pr. den 1. februar 2021 professor i sygepleje med særlig fokus på personcentreret diabetesbehandling på Institut for Klinisk Medicin, SUND, Københavns Universitet. Tidligere professor MSO ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital.
 • Thordis Thomsen
  Pr. den 1. november 2020 tiltrådt som professor på Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev og Gentofte Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universitet

 • Annelise Norlyk
  Tiltrådt 1. november 2020 som professor i sygepleje ved Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, med henblik på forskning i fremtidens hjemmepleje
 • Ingrid Willaing
  Tiltrådt 1. august 2020 i et professorat på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet
 • Dorthe Nielsen
  Tiltrådt 1. juni 2020 som professor i sårbarhed på Odense Universitetshospital og Sundhedsvidenskabeligt fakultet ved Syddansk Universitet.
 • Pia Dreyer
  Tiltrådt 1. juni 2020 som professor i sygepleje på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospita
 • Lene Seibæk
  Tiltrådt 1. april 2020 som professor i sygepleje ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet.
 • Mette Grønkjær
  Pr. 1. april udnævnt til professor i klinisk sygepleje ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.

 • Bente Appel Esbensen
  Tiltrådt 1. marts 2020 som professor i reumatologisk sygepleje ved Rigshospitalet, København
 • Hanne Konradsen, professor
  Tiltrådt 1. februar 2019 som professor i klinisk sygepleje på Herlev og Gentofte Hospital.
 • Jette Primdahl, professor
  I 2018 tiltrådt som professor ved Kong Christian X's Gigthospital i Gråsten med henblik på forskning i reumatologisk rehabilitering.
 • Selina Kikkenborg Berg, professor
  I 2018 tiltrådt i kombinationsstilling som seniorforsker og professor i kardiologi ved Hjertecentret, Rigshospitalet, og ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.
 • Vibeke Zoffmann, professor
  I 2018 tiltrådt som professor ved Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet, og ved Rigshospitalet, Juliane Marie Centret.
 • Mette Spliid Ludvigsen, professor
  I 2018 tiltrådt deltidsstilling som professor i sygepleje ved Nord Universitetet i Nordland, Norge.
 • Lisbeth Uhrenfeldt, professor
  I 2018 tiltrådt som professor i klinisk sygepleje, Sygepleje- og Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Nord Universitet, Bodø, Norge.

 • Niels Buus, professor
  I 2017 tiltrådt som professor i Mental Health Nursing ved University of Sydney

 • Jane Clemensen, professor
  I 2017 professor på H.C. Andersens Børnehospital i Odense.  
 • Erik Elgaard Sørensen, professor (død 2019)
  I 2017 professor i klinisk sygepleje ved Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet.
 • Helle Terkildsen Maindahl, professor
  Tiltrådt 2017 som professor i sundhedsfremme ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

 • Sanne Angel, professor
  Tiltrådt 2017 som professor ved afdelingen for sundhed og sociale fag, Høgskolen i Molde, Norge.

 • Susan Rydahl-Hansen, professor emerita
  I 2015 professor i klinisk sygepleje ved Sektion for Sygepleje ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Aarhus Universitet.
 • Regner Birkelund, professor
  I 2014 professor i patientcentreret kræftbehandling ved Sygehus Lillebælt og Enhed for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet.
 • Jette Ammentorp, professor
  I 2014 professor ved Sygehus Lillebælt og Enhed for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet.
 • Lise Hounsgaard, professor 
  I 2014 tiltrådt en kombinationsstilling som professor i sygepleje ved Syddansk Universitet (SDU) og docent ved University College Lillebælt (UCL).
 • Preben Ulrich Pedersen, professor MSO
  I 2013 professor MSO - er sammen med Center for Kliniske Retningslinjer blevet tilknyttet Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.
 • Kristian Larsen, professor
  I 2012 professor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Charlotte Delmar,  professor 
  I 2012 professor i klinisk sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet, Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed.
 • Ingrid Egerod, professor
  I 2012 klinisk professor i sygepleje i en delestilling mellem Københavns Universitet og Rigshospitalet, Traumecentret.
 • Elisabeth Hall, professor emerita
  2007-2008 professor i klinisk sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet.
 • Lis Adamsen, professor
  I 2006 klinisk professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
 • Lis Wagner, professor emerita
  2006-2013 professor, doktor i folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet i Odense.
 • Helle Ploug Hansen, professor
  I 2006 professor MSO i humanistisk rehabiliteringsforskning ved Syddansk Universitet i Odense.
 • Karin Anna Petersen, professor
  2001-08: Adjunct professor, Schoool og Nursing, Deakin, Melbourne, Australien. 2007-10: Gæsteprofessor ved Högskolan, Kristianstad, Sverige. I 2009 tiltrådt som professor ved Universitetet i Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care.
 • Anne-Lise Salling, professor emerita
  Anne-Lise Salling var den første forskningsprofessor med en donation fra Dansk Sygeplejeråd og Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. "Fru Tschernings professorat" var opkaldt efter Henny Tscherning, der var formand for Dansk Sygeplejeråd fra1899-1927. Anne-Lise Salling var tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved universitetet i Odense fra 1993-1998.
 • Margarethe Lorensen (død 2005)
  1987 professor i sygepleje ved Institut for Sykepleievitenskab, Oslo Universitet

Listen er opdateret pr. den  3. marts 2021.