Fonde til forskning og udvikling

Hvor søger man midler til sit forskningsprojekt og hvad indeholder en god ansøgning? Her finder du links til fonde og gode råd.

Søg midler til ICN-kongressen

DSR har fået ekstraordinære midler fra M. L. Jørgensen og Gunnar Hansen fonden til at støtte sygeplejersker, der deltager i ICN-kongressen 2023.

Læs mere på denne side 

​Der findes mange muligheder for at søge midler til udviklings- og forskningsprojekter, herunder bl.a. ph.d.-forløb. Vi har samlet nogle af de store fonde her på siden. Der er på ingen måde tale om en udtømmende liste.

Bemærk, at nogle af fondene støtter forskning inden for specifikke faglige områder, nogle støtter både udviklings- og forskningsprojekter, nogle støtter gerne ph.d.-forløb, mens andre ikke gør osv. Nogle få af fondene er forbeholdt for sygeplejersker, men de fleste kan søges af flere faggrupper.  

 
Vejvisere til fonde og legater

Der er mange muligheder for at søge fonde, legater, stipendier osv. Du kan danne dig et overblik over disse gennem fonds- og legatvejvisere. Her er tre muligheder:

 • Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Søgemaskinen er gratis at benytte sig af. www.legatbogen.dk 
 • Billesøe og Jylling: Vejviser til legater og fonde. Håndbogen indeholder oplysninger om de fleste legater og fonde, der kan søges i Danmark. Formålet for hvert legat er udførligt beskrevet. Der er oplyst ansøgningsfrister, penge til uddeling m.v. Vejviseren ajourføres løbende og kan både fås som bog og som CD-rom. Den kan købes eller lånes på biblioteket. På www.legatmidler.dk kan man læse om legaterne.
 • Kraks Fonds- og Legatvejviser er en fortegnelse over mere end 10.000 fonde, legater, stiftelser og selvejende institutioner i Danmark. Vejviseren ajourføres løbende og kan både fås som bog og som CD-rom. Den kan købes eller lånes på biblioteket.

Gode råd om ansøgninger

 • Det er vigtigt at læse den enkelte fonds eller bevillingsgivers særlige krav og formål. Der kan fx være særlige ansøgningsblanketter eller –procedurer, specifikke krav til forskningens emne, samarbejde med andre fagpersoner m.v. Man kan komme til at spilde sin tid, hvis man ikke opfylder de formelle krav.
 • Det altafgørende er en topkvalificeret projektbeskrivelse. Det vigtigste er projektet relevans for fondene, og det kan også være en fordel, at der bl.a. fremgår den enkeltes og eventuelle vejlederes dokumenterede videnskabelige kompetencer.
 • Det kan ligeledes være en fordel, at man allerede i forbindelse med fondsansøgningerne har gjort sig overvejelser om, hvordan og hvor man vil formidle sin forskning, både til fagpersoner og til samfundet mere bredt. Ved at formidle sin forskning bredt bidrager man til at understrege behovet for forskning i sygepleje og sundhed og gør det lidt nemmere for andre at få finansieret nye forskningsprojekter.
 • Variationen i mulighederne for at søge midler er så stor, at man må være opsøgende hele tiden. Det er ikke muligt at få et samlet overblik på en enkelt hjemmeside, da indholdet i det enkelte forskningsprojekt åbner forskellige muligheder.
 • Tænk kreativt. Nogle gange kan en uopfordret ansøgning til en organisation, fond, virksomhed, person m.v. med særlig interesse for et specifikt område give midler, som ellers ikke var afsat til forskning.
 • De fem regioner har forskellige tilbud til deres ansatte. Er du ansat i en region, så undersøg mulighederne på regionens hjemmeside og intranet.
 • Universiteterne har stor erfaring med at vejlede og støtte ph.d.-studerende og forskere i at søge midler. Hvis du ikke er tilknyttet et universitet, så kontakt eventuelt det universitet, hvor du gerne vil være tilknyttet som eventuelt kommende ph.d.-studerende.
   

Definitioner af udviklingsprojekter og forskningsprojekter

Et forskningsprojekt kan defineres som en systematisk og refleksiv proces med henblik på udvikling af viden, som på en eller anden måde kan efterprøves og deles, med antydende ambitioner om at resultaterne kan bruges ud over studiets/protokollens opsætning. (Definitionen er fra Malterud i en oversat version.)

Udviklingsprojekter kan deles op i henholdsvis kvalitetsudvikling og udviklingsarbejde. Udviklingsarbejde kan defineres som anvendelse af viden med henblik på at fremstille nye materialer, produkter, processer, metoder, systemer eller tjenester eller at forbedre sådanne, som eksisterer. (Definitionen er fra OECD.) Kvalitetsudvikling er et samlet begreb for alle de aktiviteter, der har til formål at fremme fx kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser indenfor de eksisterende rammer af den etablerede viden.

Læs også artiklen "Gode råd, når du ansøger fonde om penge"