Kirsten Stallknecht Prisen - Sådan nominerer du

Dansk Sygeplejeråds pris, Kirsten Stallknecht Prisen, gives til sygeplejersker som sætter fokus på etiske eller faglige problemer i den offentlige debat.

Offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed. Det betyder, at de på egne vegne kan deltage i den offentlige debat og fremføre personlige meninger og synspunkter, også når de udtaler sig kritisk om deres eget arbejdsområde. Dansk Sygeplejeråd vil med Kirsten Stallknecht Prisen hylde og opmuntre de sygeplejersker, som ytrer sig offentligt og tør stå frem.

Du kan nominere en kollega, som fortjener prisen, der er på 10.000 kroner og et stykke kunsthåndværk.

Kriterier for nominering

Prisen kan tildeles en dansk sygeplejerske, som opfylder følgende kriterier:

  • Sygeplejersken har inden for de sidste to år benyttet sin ytringsfrihed til at markere sig i den offentlige debat om sygeplejefaglige, etiske og/eller sundhedspolitiske problemstillinger med det formål at forbedre vilkårene for særlige patient- eller befolkningsgrupper eller sygeplejerskers arbejdsmiljø. Det er muligt at nominere to sygeplejersker til prisen, hvis de har arbejdet sammen om at løfte et væsentligt emne eller problem frem i lyset.
  • Sygeplejersken kan have benyttet sin ytringsfrihed i radio, tv, i landsdækkende eller lokale dagblade, i fagbladet Sygeplejersken eller på sociale medier.

Sådan nominerer du en sygeplejerske

Alle sygeplejersker, som er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, kan nominere en sygeplejerske til prisen. Nomineringen er skriftlig og skal indeholde:

  • Navn, adresse, medlemsnummer, mobilnummer og e-mail på den sygeplejerske, der nomineres samt på den eller de sygeplejersker, der nominerer. Fortæl gerne om den nominerede kender til nomineringen.
  • En detaljeret begrundelse for, hvorfor sygeplejersken er en værdig modtager af Kirsten Stallknecht Prisen. Der skal vedlægges dokumentation/bilag i form af avisudklip, debat eller lignende. Et link er ikke tilstrækkeligt.
  • Nomineringen må fylde maksimalt en A4-side.

Indsendelse

Nomineringer til Kirsten Stallknecht Prisen 2021 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 7. april 2021.

Nomineringen skal sendes til redaktionen@dsr.dk eller til Redaktionen Sygeplejersken, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mærk kuverten ”Kirsten Stallknecht Prisen” i nederste venstre hjørne.

Læs mere i Sygeplejersken nr. 2/2021 - bl.a. med omtale af alle tidligere prismodtagere