2.000 drengebørn omskæres årligt

Styrelsen for Patientsikkerhed har opdateret syv år gammelt notat om drengeomskæring i Danmark.

Oprettet: 24.02.2020
Henrik Boesen

 

I Danmark omskæres omkring 2.000 drengebørn årligt, vurderer Sundhedsdatastyrelsen. Men antallet er behæftet med usikkerhed, da ikke alle omskæringer indrapporteres, fremgår det af et netop opdateret notat fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Siden 2017 har den behandlingsansvarlige læge i Danmark haft pligt til at registrere omskæringer, der udføres på ikke-terapeutisk indikation uanset, hvor de foretages, herunder også uden for klinikker.

I 2018 blev der indberettet 808 ikke-terapeutiske omskæringer, og frem til 1. oktober 2019 var der i 2019 indberettet 532 ikke-terapeutiske omskæringer.

Men Sundhedsdatastyrelsen og andre kilder vurderer altså, at tallet ikke svarer til det reelle antal ikke-terapeutiske omskæringer. Det reelle antal af omskæringer vurderes snarere til at være omkring 2.000 årligt.

Politisk sprængfarligt

Ifølge notatet forklarer repræsentanter fra muslimske miljøer, at man undlader dels at indberette omskæring pga. den politiske spænding omkring forholdet, dels pga. manglende viden om og forståelse for hensigten med at samle oplysninger i Landspatientregistret.

Fra Det Jødiske Samfund bemærkes det, at indregistreringerne finder sted. Imidlertid ser Det Jødiske Samfund også udfordringer ved krav om registreringer. De har erfaret, at der i forbindelse med aktindsigtssager, hvor den ansvarlige læges navn oplyses, efterfølgende er sket misbrug af data/chikane af de pågældende læger. Denne problemstilling kan ifølge Det Jødiske Samfund være medvirkende årsag til, at det er vanskeligt at finde læger, der vil omskære drenge ikke-terapeutisk.

Det Jødiske Samfund oplyser, at der er op til seks måneders ventetid på klinikker i Danmark for at få foretaget ikke-terapeutisk omskæring, hvilket kan være en udfordring, hvis omskæringen skal ske tidligt i et drengebarns liv, jf. jøders tradition for og religiøse påbud om omskæring på ottendedagen.

Det opdaterede notat kan ikke konkret fortælle om mulige komplikationer ved omskæring uanset årsag på baggrund a f indberetninger til Landspatientregisteret. Og en opdateret litteraturgennemgang har ikke identificeret studier, der forholder sig til langtidseffekter vedr. udvikling af øget smerterespons og kognitive problemer.

Læs notatet udsendt af Styrelsen for Patientsikkerhed 

Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse drøftede sagen i 2017

Læs Sygeplejeetisk Råds holdningspapir vedr. omskæring af drenge