Årets sundhedsplejerskepris 2022

Sundhedsplejerske Tanja Kock fra Randers kommune modtog prisen Årets Sundhedsplejerske 2022 på Fagligt Selskab for Sundhedsplejerskers årsmøde.

Oprettet: 04.05.2022
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Prismodtageren Tanja Kock imellem næstformand i DSR, Dorthe Boe Danbjørg og FS-Sundhedsplejerskers formand Susanne Lücke.

Sundhedsplejerske Tanja Kock fra Randers kommune modtog prisen Årets Sundhedsplejerske 2022, som blev overrakt af næstmand i DSR, Dorthe Boe Danbjørg, og formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Susanne Lücke på det faglige selskabs årsmøde.

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg sagde i sin tale, at Tanja Kock modtager prisen, fordi hun har formået at skabe en helhedsorienteret forebyggende indsats for børn med astmatisk bronkitis og en indsats, som er innovativ, har fokus på tværfaglighed og kan være til inspiration for landets øvrige kommuner. Tanja Kock modtog iøvrigt også Dansk Sygeplejeråds og Bautas Athena Prisen 2021.

Dorthe Boe Danbjørg fremhævede: 

"Hun har på fornemmeste vis fået implementeret en systematisk indsats målrettet børn med astmatisk bronkitis i Randers kommune. Indsatsen består af:

  • Et øget fokus på astmatisk bronkitis fra barnets egen sundhedsplejerske i de obligatoriske hjemmebesøg. 
  • Samarbejde med personalet på børneafdelingen på RRA
  • Uddybende astma-hjemmebesøg til familier, hvor barnet for nyligt har fået stillet diagnosen astmatisk bronkitis, eller hvor familien har udfordringer med sygdommen eller behandlingen.
  • Tværfagligt samarbejde: Med pædagogisk personale i dagtilbud og praktiserende læge. Undervisning af både personalet – og forældre i de enkelte institutioner, i hvordan man bedst understøtter barnet med astma."

Prisen er på 15.000 kroner. 

Læs mere om Athena Prisen