Advarselsboks skal forhindre fejl med medicin

Advarselsboks indeholder beskrivelser af tidligere fejl i forbindelse med håndtering af medicinen

Oprettet: 03.01.2019
Henrik Boesen

Ved beskrivelserne på hjemmesiden pro.medicin.dk af lægemidler, som tilhører en af de syv risikosituationslægemiddelgrupper, vil der fremover blive anbragt advarselsbokse.

Boksen fortæller kort, at der tidligere er sket alvorlige fejl ved håndteringen af lægemidlet, og endvidere hvad man som sundhedsperson skal være særligt opmærksom på med det konkrete lægemiddel

Desuden er der på siden med beskrivelsen af det pågældende lægemiddel indsat et skema, der viser, hvilke fejl der tidligere er sket, og hvilke konsekvenser, det har haft.

Anbringelse af advarselsbokse på de enkelte lægemidler sker som led i arbejdet med projekt ”Medicin uden skade”