Børn og unges dobbeltsorg, når en skilt forælder dør

Ph.d.-afhandling viser, at børn og unge, som mister en skilt forælder, har øget risiko for vedvarende sorg og psykiske problemer.

Oprettet: 03.06.2020
Henrik Boesen

Jette Marcussen
Jette Marcussen
For at fremme børn og unges tryghed og trivsel, når en skilt forælder oplever kritisk sygdom og dør, er der behov for øget fokus på sundhedsprofessionel støtte i de to delte familieverdener, som barnet og den unge er en del af.

Det konkluderer sygeplejerske Jette Marcussen i sin ph.d.-afhandling, som forsvares online tirsdag den 23. juni https://syddanskuni.zoom.us/j/67939490077

Ph.d.-projektet er blevet udført ved klinisk Institut, OPEN – Open Patient database Explorative Network, SDU, i samarbejde UCL, Anvendt Sundhedsforskning, samt med Kræftens Bekæmpelse og Det Nationale Sorgcenter.

Fokus på dobbeltsorg

Projektet beskriver børn og unges oplevelse af tab og sorg, når de mister en skilt forælder ved død med fokus på dobbeltsorg og de konsekvenser, sorgen kan have for deres mentale sundhed og behov for støtte.

Dobbeltsorg henviser til oplevelsen af tab ved forældres skilsmisse efterfulgt af forældres kritiske sygdom og død. Endvidere peger projektet på, hvordan sundhedsprofessionelle kan yde støtte og omsorg til skilte familier med fokus på de pårørende børn og unges trivsel.

Fire studier ligger bag projektet: Et litteraturstudie, en interviewundersøgelse med sygeplejersker, en spørgeskemaundersøgelse ved Det Nationale Sorgcenter og et feltstudie i kræftrådgivning i Kræftens Bekæmpelse.

Øget risiko for psykiske lidelser

Samlet set viser studierne, at dobbeltsorg opleves som en proces med belastninger, der starter ved forældres skilsmisse, efterfulgt af kritisk sygdom, død og sorg. Børn og unge oplever stress, når de skal navigere i de mange livsforandringer og udfordringer i de nære relationer i og imellem de to familieverdener.

Børn og unge med dobbeltsorg har 3-4 gange øget risiko for psykiske lidelser og risiko for vedvarende sorg.

Deres udfordringer er desuden relateret til alder, køn, følelser, reaktioner, roller, tilknytning og øvrige omstændigheder i forbindelse med forældres død og tilgængelig støtte fra forældre og professionelle.

Behov for en målrettet indsats

Der er behov for målrettet sundhedsprofessionel indsats rettet mod de pårørende børns og unges trivsel, når de oplever en skilt forælder dør. Det er vigtigt at indsatsen rettes mod begge familieverdener i den skilte familie for, at de to familier kan samarbejde omkring barnet og den unges fremtidige liv og trivsel.

Forsvar af afhandlingen

Ph.d.-afhandlingen forsvares mundtligt online tirsdag den 23. juni kl. 14 på https://syddanskuni.zoom.us/j/67939490077

Original titel

“Loss and grief – A mental health perspective on children’s´ and young adults´ Double Bereavement of parental divorce and parental death”

Forsvar vil foregå på dansk med titlen

”Tab og sorg – et mentalt sundhedsperspektiv på børn og unges dobbeltsorg, når en skilt forælder dør”

Hovedvejleder på projektet

Professor, ph.d., sygeplejerske, Lise Hounsgaard, OPEN, Klinisk Institut, SDU

Vejledere

  • Professor, ph.d., psykolog, Frode Thuen, Centre for Evidence-based Practice, Department of Health and Social Sciences, Western Norway, University of Applied Sciences, Bergen, Norge
  • Professor, ph.d., sygeplejerske, Rhonda Wilson, School of Nursing and Midwifery, University of Newcastle, Australia. Centre for Nursing and Health Re-search, College of Health, Massey University, New Zealand.

Bedømmere

  • Professor, ph.d., sygeplejerske, Liv Fegran, Department of Health and Nursing Science, University of Agder, Norge
  • Professor, ph.d., psykolog, Head of Center for psykologisk behandling til børn og unge
  • Mikael Thastum, Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge, Psykologisk Institut Aarhus Universitet
  • Professor, ph.d., psykolog, Head of National Centre of Psychotraumatology Ask Elklit, National Centre of Psychotraumatology, Institut for Psykologi, SDU