”Det er ikke vores patient!”

Sygeplejerske, MMH, Lisbeth Aaskov Falch, forsvarer sin ph.d.-afhandling om sygehusvæsenets indretning for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb.

Oprettet: 04.02.2019
Henrik Boesen

Lisbeth Aaskov Falch
Lisbeth Aaskov Falch
Ved at følge 13 gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb på Holbæk Sygehus belyser sygeplejerske, MMH, Lisbeth Aaskov Falch, hvilken betydning den aktuelle indretning af sygehusvæsenet har for at gøre de gamle patienter historie-, interesse- og specialeløse i mødet med de professionelle.

I afhandlingen belyser Lisbeth Aaskov Falch gennem et eksempel, hvordan det er vanskeligt at stille en klar diagnose for den 89-årige Gudrun, som indlægges efter at være fundet kold og forkommen foran naboens hoveddør.

Ingen specialer ser hende som ”deres patient”, og hun bliver med kategoriseringen som ”intern medicinsk patient” både specialeløs og interesseløs for de professionelle.

Gudruns forsøg på under indlæggelsen qua sin tidligere livsførelse som forstadsfrue at fremstå som præsentabel baglandskvinde bliver af de professionelle, som ikke kender hendes livshistorie, tolket som urimelig og egenrådig adfærd.

I stedet for at de professionelle trækker på de styrker og ressourcer, som Gudruns baglandskvindelivsform har givet hende, udskrives hun hurtigt til en uholdbar hjemmesituation, uden at være færdigbehandlet.

Lisbeth Aaskov Falchs kulturteoretiske og kulturhistoriske tilgang giver et tværfagligt humanistisk bidrag til de aktuelle diskussioner om, hvordan sundheds- og sygehusvæsenet kan indrettes i fremtiden.

Formålet med afhandlingen er at det i højere grad bliver muligt at tilgodese og understøtte gamle patienters særlige udfordringer og for de professionelle at få indsigt i patienternes forskellige vilkår og opfattelser af det gode liv, alderdom og sygdom.

Tid og sted

Lisbeth Aaskov Falch forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 22. februar kl. 13:15-16.15 i lokale D169, på DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, København NV.

Lisbeth Aaskov Falch er medlem af Sygeplejeetisk Råd