Døgnrytmelys gavner både patienter og personale

Døgnrytmelys, der simulerer det naturlige lys, giver hyggeligere og roligere rammer og medvirker til, at patienter får en bedre søvnrytme, viser evaluering.

Oprettet: 10.02.2017
Charlotte Trolle

Over halvdelen af de patienter, som har en psykisk sygdom, lider samtidig af søvnforstyrrelser, hvilket kan gøre deres symptomer værre. Forskning viser, at lys bl.a. kan være med til give en bedre søvnrytme, og på den baggrund blev der i 2013 taget initiativ til at udvikle døgnrytmelys og andre lyskoncepter i Psykiatrien i Region Syddanmark. En evaluering af projektet viser nu, at døgnrytmelyset har haft en positiv effekt. Ikke kun for patienterne, men også for personalet på afdelingerne.

Døgnrytmelyset følger det naturlige lys. Det betyder, at patienterne om morgenen bliver vækket af lys, som gradvist tiltager i styrke, og at lyset om aftenen er dæmpet og har varme toner. Evalueringen viser, at det især er den dæmpede aftenbelysning, som har en rigtig god effekt, fordi lyset skaber en hyggelig stemning og virker beroligende på patienterne.

"Mange af vores patienter, som har haft svært ved at falde til ro om aftenen, har haft stor glæde af døgnrytmelyset, fordi det dæmpede lys gør dem mere afslappede end normalt lys. Det har givet dem en bedre og mere rolig søvn," fortæller ledende overlæge Lene Høgh på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. 

Også personalet har kunnet mærke en forskel. Det gælder især, når de har nattevagt.

"Døgnrytmelyset er godt, når jeg har nattevagt, fordi det giver en meget bedre overgang fra dag til nat. Jeg kan mærke, at jeg har fået mere overskud generelt – nok fordi jeg har nemmere ved at falde i søvn, når jeg kommer hjem efter en nattevagt," siger sygeplejerske Hanne Bendixen, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.

Personalet kan fra kontrolpaneler styre døgnrytmelyset i både fællesområder og på stuerne. Hvis der for eksempel opstår en akutsituation på en af stuerne om natten, kan personalet hurtigt slå natlyset fra og i stedet slå det akutlyset til.

doegnrytmelys-psykiatrisk-afdeling-aabenraa
Caption 
Døgnrytmelys i Aabenraa

Fakta

I 2013 blev initiativet Lys i Psykiatrien bevilget 20 mio. kroner til at udvikle døgnrytmelys og andre innovative lyskoncepter i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Der er installeret døgnrytmelys på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, Psykiatrisk Afdeling Middelfart og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Der er også døgnrytmelys på den nye afdeling i Vejle. 

Evalueringsrapporten er baseret på spørgeskemaer og interviews med både personale og patienter fra de tre afdelinger.

53 patienter og 245 medarbejdere har deltaget i evalueringen: Den overordnede konklusion er, at der er udbredt tilfredshed med lyset, og at det opleves at have en effekt i forhold til at understøtte hyggelige og rolige rammer, der medvirker til, at patienter får en bedre søvnrytme.

Kilde: www.psykiatrienisyddanmark.dk