Et bedre liv med sang om musik

Sang og musik kan forebygge svære plejesituationer og bidrage til øget livskvalitet og værdighed hos personer med demens. En onlinemanual guider plejepersonale til at bruge sang og musik i demensomsorgen.

Oprettet: 11.02.2020
Henrik Boesen

I Danmark er der op imod 90.000 personer, som lider af demens, og flere end 400.000 oplever demens på nært hold som pårørende. Et forskningsprojekt på Aalborg Universitet under ledelse af sygeplejerske og forsker Aase Marie Ottesen har ført til udviklingen af en online-manual i brug af sang og musik i demensomsorgen.

Manualen giver medarbejdere og ledelse i demensomsorgen en række konkrete redskaber til at komme i gang med at bruge sang og musik. Manualen er bygget op omkring 17 forskellige temaer, der handler om at bruge sang og musik i hverdagssituationer, hvor en person skal have hjælp til f.eks. at børste tænder, stå op om morgenen eller tage medicin, men også i de særligt svære situationer som ved livets afslutning.

Under hvert tema er samlet en række videoklip fra autentiske situationer på fire plejecentre i Danmark, hvor personalet gennem de seneste år har brugt sang og musik i arbejdet. Desuden har manualen også en række anbefalinger til, hvordan det enkelte plejecenter kan komme i gang med at bruge sang og musik ud fra organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiver.

”Som leder tænker jeg, at vi ikke har tid til at lade være med at bruge sang og musik. Det kræver ikke flere ressourcer – tværtimod skaber det faktisk ressourcer i hverdagen, så det handler ikke om, at vi skal have flere tilført. På den lange bane giver det faktisk ekstra tid og livskvalitet til de beboere, vi har med at gøre. Sang og musik skaber glæde og overskud i hverdagen," siger Dorthe Lynge, centerleder på Demenscenter Skovgården, som har deltaget i udviklingen af manualen.

Gå til manualen

Læs Fag&Forskning nr. 3/2017 om anvendelsen af musik i arbejdet med demente