Fortæl verden om dit innovative projekt

Nu har du chancen for at udbrede viden om dit innovative projekt i et internationalt forum – ovenikøbet på en overkommelig måde.

Oprettet: 28.10.2020
susanne bloch kjeldsen

Den internationale sygeplejerskeorganisation, ICN, har innovation som tema for den internationale sygeplejerskedag den 12. maj i 2021. Hvert år udgiver ICN en rapport med historier fra hele verden, og i 2021 er temaet innovation og ”A Vision for Future Healthcare”.

Coronapandemien har vist sundhedsvæsenets svagheder, og ICN er derfor særligt interesseret i eksempler på, hvordan sygeplejersker er med til at udvikle sundhedsvæsenet og finde nye måder at tackle pandemien.

Sådan gør du

Følg linket og skriv op til 1.000 ord om dit projekt på engelsk og upload et foto af projektet. Deadline er den 25. november.  

Se ICN’s generelle side om International Nurses Day, hvor du kan se eksempler på tidligere rapporter, og hvordan historierne kan se ud.

Følg dette til at uploade din historie