Frivillige og professionelle forebygger depression hos ældre

Færre ældre skal leve med depression. Det har været målet for det to-årige projekt Sikkert Seniorliv, hvor frivillige og professionelle fra tre kommuner har arbejdet sammen om at finde nye veje til at forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet.

Oprettet: 30.10.2019
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Social isolation betyder, at ensomme ældre mennesker har svært ved at række ud efter hjælpen.

Hver tiende ældre over 65 år får depression i let, moderat eller svær grad, men over halvdelen opdages ikke, og endnu færre modtager relevant behandling.

Siden 2017 har kommunerne Thisted, Horsens og Faaborg-Midtfyn derfor samarbejdet med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om projektet Sikkert Seniorliv. Her har frivillige og ansatte fra kommunen samarbejdet om at finde nye veje til at opspore og forebygge depression i alderdommen og forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet.

Borgere har svært ved at række ud efter hjælpen

Kommunernes forebyggende medarbejdere tager på hjemmebesøg og har forskellige tilbud til borgere, der er i risiko for depression. Og mange organisationer står for mange forskellige aktiviteter i lokalsamfundet. Alligevel havde deltagerne ved projektets begyndelse en følelse af, at mange borgere fløj under radaren og ikke tog imod tilbuddene. Måske netop fordi en af komponenterne ved depression er social isolation, der gør det svært selv at række ud.

”Da vi første gang mødtes med de frivillige, var det tydeligt, hvor stor en opgave de allerede løfter i lokalsamfundet med at forebygge ensomhed gennem forskellige arrangementer. Dog har de kommunale medarbejdere ikke viden om alle disse aktiviteter, selvom de er i kontakt med mange borgere, som kunne have stor glæde af at deltage,” siger vicedirektør og sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Vibeke Rischel.

En stor gevinst ved Sikkert Seniorliv har derfor været, at de forebyggende medarbejdere har fået kendskab til lokale tilbud som fællesspisning, udflugter og mandfolkegrupper, som de kan henvise borgere til. Ligesom de frivillige har kendskab til de sundhedsprofessionelle og kan hjælpe med at skabe kontakt til disse, hvis de kan se, at en borger har brug for mere, end deres tilbud formår.

Samarbejde har givet resultater

Samarbejdet mellem frivillige og professionelle har også været med til at udvikle eksisterende tilbud. I Horsens Kommune er det for eksempel forebyggende medarbejdere, som nu rekrutterer enlige ældre til et netværksskabende forløb, der arrangeres af frivillige fra Seniornet Horsens. Dermed når de flere i målgruppen.

I Thisted Kommune udsendes et brev til ældre, der mister deres ægtefælle, hvor de tilbydes et besøg af en forebyggende medarbejder. I forbindelse med projektet har de forebyggende medarbejdere udviklet deres arbejdsgang, så de nu kommer i kontakt med flere, og de har rettet brevene til efter input fra borgere, der tidligere selv har mistet.

I alle tre kommuner har oplysning været en stor del af arbejdet for at skabe bevidsthed om symptomer og aftabuisere depression i alderdommen. I Faaborg-Midtfyn Kommune har Ældrerådet holdt stormøde med depression som tema, og her deltog de forebyggende medarbejdere også og uddelte pjecer med kontaktoplysninger.

Projektet er formelt slut, men projektets tiltag lever videre i kommunerne. Materialer og erfaringer fra kommunerne stilles nu til rådighed for interesserede, ligesom projektets resultater vil blive delt på både danske og internationale konferencer.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har lavet dette erfaringskatalog