Guide til patientsikker sygepleje

Der er direkte sammenhæng mellem patientsikkerhed, antal sygeplejersker og deres uddannelsesniveau. Derfor er det nødvendigt at tale om, hvilke kompetencer der er nødvendige for at sikre helhedsplejen. DSR har udarbejdet pjecen "Guide til patientsikker sygepleje" som et samtaleværktøj på arbejdspladserne.

Oprettet: 01.11.2022

Når andre faggrupper overtager opgaverne, har sygeplejersker brug for hjælp, hvis de fortsat skal kunne navigere patientsikkert. Derfor har Dansk Sygeplejeråd udviket en ny guide til patientsikker sygepleje i samarbejde med forskere og sygeplejersker Tove Lindhardt og Ingrid Poulsen.

Guiden er tænkt som et samtaleværktøj, der skal sikre, at patienternes sikkerhed ikke bliver kompromitteret, selvom visse sygeplejerskeopgaver overtages af andre grupper.

 

 

 

Sæt patientsikkerhed på dagsordenen

Guiden kan bruges til sygeplejefaglige drøftelser på arbejdspladserne og forhåbentlig til at blive klarere på, hvor og hvordan sygeplejerskers faglige kompetencer skal anvendes på 
arbejdspladsen.  Guiden kan printes ud.

 

Guiden indeholder følgende spørgsmål som inspiration til samtalen på arbejdspladsen: 

 

  • Hvordan sikrer vi patientsikkerheden for patienten/borgeren?
  • Hvilke kompetencer er det væsentligt, at sygeplejersker besidder hos jer?
  • Hvordan kan vi sikre, at sygeplejerskerne kan være i patienternes og borgernes umiddelbare nærhed?
  • Hvordan sikrer vi sammenhæng i patientens/borgeren forløb, når andre faggrupper ansættes til at varetage delelementer af sygeplejen?
  • Hvilke funktioner under patientens/borgerens forløb kan hos jer kun udføres af sygeplejerskerne?