Hvem er bedst til at inddrage de pårørende?

Danske Regioner uddeler i foråret 2019 for tredje år i træk en pris for Årets Borgerinddragende Initiativ. Temaet for dette års prisuddeling er inddragelse af pårørende.

Oprettet: 21.12.2018
Henrik Boesen

Inddragelse af pårørende er valgt som tema for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019, fordi pårørende for mange patienter er den vigtigste ressource og støtte i behandling og pleje. Fra såvel patientforeninger som fra borgerne selv efterspørges større fokus på og inddragelse af de pårørende. Dette gælder i relation til at gøre brug af de pårørendes ressourcer og viden i behandlingen, men også med hensyn til at støtte de pårørende, når de inddrages i et behandlingsforløb.

Stor indsats skal belønnes

I alle regioner bliver der gjort en stor indsats for at skabe et sundhedsvæsen, der sætter mennesket i centrum. Prisuddelingen skal synliggøre og hylde alle de gode initiativer, der sikrer den gode pårørendeinddragelse i hele landet.

Prisen tildeles et initiativ, der sikrer den gode inddragelse af pårørende. Initiativet skal bidrage til, at pårørende kan inddrages som ressource med henblik på at støtte patienten, understøtte personalet og tilføre værdi til behandlingsforløbet.

Respekt for den pårørendes evner og ønsker

I inddragelsen af den pårørende skal det sikres, at inddragelsen finder sted med respekt for den pårørendes evner og ønsker. Den pårørende skal få den nødvendige støtte og de nødvendige kompetencer i forhold til inddragelsen, så den pårørende ikke føler sig overvældet eller usikker i forhold til eventuelle udfordringer i inddragelsen. Det skal fremgå, hvordan initiativet løfter kvaliteten af inddragelsen, og hvilke konkrete forbedringer eller værdi, initiativet har medført.

Pårørende kan være en ægtefælle eller samlever, men kan også være patientens børn, forældre eller søskende. En nær ven eller anden omsorgsgiver, der er fortrolig med patienten, og som af patienten opfattes som "den nærmeste“, falder også inden for begrebet.

Dansk Sygeplejeråd er med til at vælge vinderen

En bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd udvælger sammen med repræsentanter fra Danske Patienter, SIND, Lægeforeningen, FOA, KL og regionerne 5-7 nominerede blandt den samlede pulje af indkomne initiativer.

Blandt de nominerede kårer et panel bestående af patienter herefter en vinder, og den 11. april 2019 bliver vinderen offentliggjort på Danske Regioners Generalforsamling.

Der vil blive lavet en lille film om vinderinitiativet, og ud over æren og filmen modtager vinderen 10.000 kr., der skal bruges på at forbedre de fysiske rammer på afdelingen (f.eks. i form af udsmykning).

Sidste frist – og nærmere oplysninger

Det er muligt at indstille frem til tirsdag den 22. januar 2019 kl. 12.00. Nærmere oplysninger om konkurrencen findes her. Det er også her, skemaet til indstilling skal udfyldes.