Konference om basal sygepleje er et tilløbsstykke

Stor international konference sætter fokus på, hvordan sygeplejefaget kan bringes tilbage til det, som det oprindeligt var.

Oprettet: 07.06.2019
Henrik Boesen
Det gør en forskel for sygeplejen, når måden at forstå sygepleje på forankres i Fundamentals of Care
Søren Svendsen

Flere end 250 sygeplejersker fra hospitaler, kommuner, plejehjem og uddannelsesinstitutioner – og rigtig mange fra udlandet - deltager i næste uge i årets udgave af konferencen ”International Learning Collaborative”i Aalborg. Det er fem gange så mange deltagere som normalt. Konferencen skal belyse, hvordan sygeplejefaget kan bringes tilbage til det, som det oprindeligt var.

Professor ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje på Aalborg Universitetshospital, Erik Elgaard Sørensen er ansvarlig for årets konference. Han står også i spidsen for et stort arbejde med at udrulle en ny forståelsesramme for sygepleje på Aalborg Universitetshospital, kaldet ”Fundamentals of Care”. Den handler om at dreje sygepleje tilbage på sporet – i retning af mere omsorg og grundlæggende pleje af patienterne.

Tendens til en løsningsorienteret sygepleje

”Hver dag verden over bliver der ydet fremragende sygepleje. Men i takt med den sundhedsteknologiske udvikling og øgede specialisering ser vi en tendens til, at systemerne i stigende grad omdanner sygepleje til et fag, der fokuserer på løsning af specialiserede opgaver frem for på udøvelse af situationsorienteret og individualiseret sygepleje,” forklarer Erik Elgaard Sørensen i en pressemeddelelse.

Han mener, at sygeplejefaget i højere grad skal tage afsæt i den basale sygepleje, som handler om at identificere patientens behov for pleje og hjælpe med de opgaver, som er relateret hertil.

Får ikke den nødvendige sygepleje

”Det er,” fortsætter han, ”rygsøjlen i vores fag. Der er i stigende grad dokumentation for, at sygeplejersker internationalt såvel som i Danmark ikke så konsekvent som nødvendigt leverer en tilstrækkelig kvalitet i sygepleje. Borgere får altså ikke altid den sygepleje, de har behov for. De får måske ikke hjælp til vask og pleje, spise og drikke, eller de får ikke omsorg nok, når de er angste og utrygge, og det kan vi ikke være bekendt.”

Han konkluderer: ”Mangelfuld sygepleje fører til utilsigtede hændelser, funktionstab hos patienter og borgere, uacceptable dødsfald og øgede omkostninger for et i forvejen belastet sundhedsvæsen.”

Integrering af Fundamentals of Care

På Aalborg Universitetshospital iværksatte man for et par år siden et målrettet arbejde med at integrere Fundamentals of Care i sygepleje. Det er sket i et tæt samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen UCN, Psykiatrien, Aalborg Kommune, Regionshospital Nordjylland samt Aalborg Universitet.

”Ved at sætte ind alle steder, hvor man arbejder med sygepleje, har vi kunnet forankre det tankesæt og den måde at forstå sygepleje på, som ligger i Fundamentals of Care. Det gør en forskel for patienterne, hvad enten det er på hospitalet eller i de overgange, de oplever mellem eksempelvis hjemmesygepleje og hospital, siger Erik Elgaard Sørensen.

Læs mere om ”Fundamental of Care”:

Sygepleje skal bygge på en stærk relation til patienten

Sygepleje tilbage til det basale

Henover kløften mellem opgavecentreret og personcentreret sygepleje

På spidsen: Fundamental sygepleje – romantik eller faglig nødvendighed?

Eftertanken: Der er kvalitet i sygeplejen. Dårlig kvalitet.