Medicinske plastre hyppigste årsag til medicinfejl i ældreplejen

I 2015 blev der rapporteret lidt mere end 2000 hændelser med medicinske plastre, heraf langt de fleste i ældreplejen. Problemet opstår typisk, når plasteret skal skiftes.

Oprettet: 14.03.2016
Charlotte Trolle

Plastre, der ikke bliver skiftet til tiden, eller gamle plastre, der ikke bliver fjernet ved et plasterskift. Det er de hyppigste årsager til fejlmedicinering ved de medicinske smerteplastre.  

I 64 procent af hændelserne er plasteret ikke skiftet til den ordinerede tid. Nogle gange bliver det manglende skift opdaget efter nogle timer, men i mange tilfælde går der flere dage. Det ses også hyppigt, at man glemmer at fjerne det gamle plaster, når det nye påsættes. Desuden ses en del utilsigtede hændelser med forveksling af forskellige plastertyper. I enkelte tilfælde tager demente plastrene af og tygger på det med overdosering til følge, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på deres hjemmeside.

Omkring 80 procent af hændelserne er sket i plejeboliger, i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.