Millioner til forskning i pleje af kræftsyge ældre

3 mio. kr. ud af en EU-bevilling på 18 mio. kr. til forskergruppen Changing Cancer Care er øremærket til sygeplejeforskning inden for kræftområdet.

Oprettet: 23.01.2019
Henrik Boesen

Christina Louise Lindhardt
Christina Louise Lindhardt
Postdoc, ph.d., Christina Louise Lindhardt, Geriatrisk Forskningsenhed OUH/SDU og Professionshøjskolen Absalon, har som projektleder søgt om og modtaget 3 mio.kr. til udvikling af en mere skånsom behandling og pleje af især ældre patienter med kræft.

Den samlede bevilling til den internationale forskergruppe Changing Cancer Care lyder på 18,5 mio. kr. , og hvor de 3 mio. kr. er øremærket til sygeplejefoskning inden for kræftområdet. Pengene stammer fra EU Interreg Horizon 2020-fonden.

Projektet skal udvikle, afprøve og forsøge at evidensbasere uddannelsesforløbet i en mulig opgaveglidning mellem de læger og sygeplejersker, som arbejder med kræftpatienter.

Derudover vil projektet forsøge at optimere konceptet `one entrance`, så patienterne ser så få sundhedsprofessionelle som muligt under deres behandlingsforløb. Der vil især være fokus på den ældre kræftpatient, livskvaliteten hos kræftpatienter samt pårørende inddragelse. Projektet foregår i samarbejde med tyske forskere og vil på den måde forløbe i både ind- og udland.

Geriatrisk afdeling har i forvejen kræft blandt ældre som et af sine fokusområder både i klinikken med et specielt oprettet komorbiditets-ambulatorium samt inden for forskningen med deltagelse i Odense Universitetshospitals og Syddansk Universitets eliteforskningscenter AgeCare(Academy of GEriatric CAncer REsearch). Med bevillingen vil det være muligt at få endnu mere fokus på sygeplejeforskningen inden for dette område.

Changing Cancer Care vil være med til at skabe ny viden og nye metoder indenfor behandlingen af kræft med en tværfaglig optimering af arbejdsopgaverne. Projektet skal desuden undersøge, hvilken betydning det har for patienten at blive behandlet af få personer i løbet af deres kræftbehandling.  Projektet bliver et af de første studier på verdensplan indenfor netop dette område.