Når du får mistanke om seksuelle overgreb på børn

Ny hjemmeside skal hjælpe fagfolk og sundhedspersonale til at opdage flere overgreb og handle på det.

Oprettet: 21.04.2017
Charlotte Trolle

Hvad gør man som sundhedsperson, når man får mistanke om seksuelle overgreb på børn? Hvordan agerer man over for barnet og forældrene? Og hvem skal man henvende sig til for at få råd og vejledning?

Mistanken.dk er en hjemmeside med 15 korte film og undervisningsmateriale til sundhedsprofessionelle, lærere, pædagoger, politi og socialrådgivere. Materialet giver rådgivning om og indsigt i, hvordan man som fagperson kan og bør håndtere mistanke, udredning og afklaring af seksuelle overgreb mod børn og unge.

En undersøgelse fra SFI baseret på antallet af domme i sager om seksuelle overgreb viser, at 12 pct. af danske børn mellem 7 og 17 år har været udsat for uønsket seksuel berøring, og at 6 pct. har haft uønsket samleje eller forsøg på samleje med jævnaldrene eller voksne.

Det er ofte vanskeligt at få øje på de børn og unge, der udsættes for overgreb, og fagfolk står tit med tvivl, usikkerhed og uden dokumentation for, om overgrebet har fundet sted. Derfor kan det være svært for omverdenen – fagfolk, forældre og andre – at handle på en mistanke om et overgreb. Det betyder, at alt for mange børn udsættes for overgreb, der aldrig bliver opdaget og anmeldt. Og det bekymrer Børnerådets formand Per Larsen:

”Vi ved, at der er rigtig mange sager, der ikke ender hos politiet, eller hvor der ikke falder dom, fx fordi bevisbyrden mangler. Det betyder, at alt for mange børn ikke får den hjælp, de har brug for. Derfor er det helt utroligt vigtigt, at fagfolk, der arbejder med børn, får den nyeste viden og de rette redskaber til at spotte børn, der har været udsat for overgreb.”

Filmene og undervisningsmaterialet kan findes på www.mistanken.dk