Ny professor i kræft og familiesygepleje

Karin Brochstedt Dieperink, sygeplejerske, ph.d., er ny professor i kræft og familiesygepleje

Oprettet: 04.11.2021
Henrik Boesen

Karen Brochstedt Dieperink
Karen Brochstedt Dieperink
Foto: SDU
Karin Brochstedt Dieperink, sygeplejerske, ph.d., er udnævnt til professor i kræft og familiesygepleje på Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, SDU, hvor hun også er viceinstitutleder

Karin Brochstedt Dieperink skal i sit professorat opbygge den sygeplejefaglige forskning på Onkologisk afdeling og fortsat forske i patient- og familieinddragelse i forbindelse med senfølger, rehabilitering eller palliation relateret til kræftforløb. Desuden skal hun udvikle interventioner målrettet familier berørt af kræft.

Karin Dieperink kombinerer sin forskning med klinisk sygeplejefagligt arbejde i Onkologisk afdeling samt undervisning på cand.cur.-studiet på SDU.

Karin Brochstedt Dieperink har siden 2010 lavet forskningsprojekter inden for senfølger, rehabilitering, palliation, innovation og sygepleje til patienter med kræft.

Forskningen har de senere år i tiltagende grad inkluderet familien, idet forskning har vist, at det at have kræft ikke kun påvirker den enkelte patient, men hele familien.

Flere projekter har haft en innovativ inddragende tilgang, f.eks. med brug af patient- rapporterede oplysninger eller med videokonsultationer og videostuegang.

Forskningen har bl.a. medført, at patienter og familier i større grad på det nye OUH, der bygges sammen med SDU’s campus i Odense, skal tilbydes mulighed for videostuegang.

Interessen for familieforskning har medført, at Karin Brochstedt Dieperink i samarbejde med en styregruppe har oprettet Family Focused Healthcare research Center, FaCe (Center for Familiesundhed) på Klinisk Institut.

Karin Brochstedt Dieperink er desuden formand for Dansk Selskab for Familiesygepleje.