Ny professor skal bedre livet for patienter med gigt

Sygeplejerske og forskningsleder i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet, Bente Appel Esbensen, er udnævnt til professor.

Oprettet: 19.02.2020
Henrik Boesen

Bente Appel Esbensen
Bente Appel Esbensen
Foto: Büro Jantzen
Bente Appel Esbensen tiltræder den 1. marts som professor i reumatologisk sygepleje og skal i sit professorat styrke den tidlige indsats over for patienterne og klæde dem på til at håndtere livet med gigt. Det skal ske ved at give sygeplejersker og andet sundhedspersonale nye kompetencer inden for området, styrke partnerskabet mellem sundhedspersonale og patienter og sætte fokus på patienternes self-management.

Bente Appel Esbensens mål er blandt andet, at professoratet kan udvikle værktøjer, som gør sygeplejersker og andet sundhedspersonale bedre i stand til at hjælpe de enkelte patienter videre med deres liv, efter de har fået stillet en diagnose, som de skal leve med resten af deres liv. Sygeplejerskerne skal blive bedre i stand til at identificere patienter, som har særlige behov for ekstra opmærksomhed bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem patient og det sundhedsfaglige personale.

”Med professoratet skal jeg afprøve nye interventioner rettet mod patienter med gigt. Samtidig er det mit håb, at min forskning vil være med til at styrke sygeplejepraksis mod at være mere evidensbaseret til gavn for vores patienter,” siger Bente Appel Esbensen i en pressemeddelelse fra Rigshospitalet.

Læs pressemeddelelsen fra Rigshospitalet