Nye veje i arbejdet med demens

Magasinet ”de+mens” giver indsigt i nye veje i arbejdet med demens. Udgiver er ”Fremfærd Ældre”, et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked.

Oprettet: 28.09.2018
Henrik Boesen

”de+mens” er titlen på et magasin, som i en række artikler beskriver forskellige værktøjer til inspiration for medarbejdere i bl.a. sundhedssektoren, som arbejder med demente. Hæftet kan downloades gratis. Udgiver er samarbejdet ”Fremfærd”.

Formålet med Fremfærd er jf. oplysningerne på samarbejdets egen hjemmeside ”gennem samarbejde at bidrage til at udvikle de kommunale kerneopgaver og understøtte et velfærdssamfund, hvor medarbejdernes, borgernes og samfundets ressourcer anvendes bedst muligt. Hvor borgerne ikke bare er kritiske kunder, men så vidt muligt selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger.

Fremfærd iværksætter og støtter projekter, indsamler erfaringer og formidler viden. Projekterne har borgeren i fokus sammen med faglighed, trivsel og effektivitet og iværksættes oftest i samarbejde med ledere og medarbejdere i kommunerne.

Fremfærds arbejde er organiseret i fem ekspertområder, der tilsammen dækker alle de store velfærdsopgaver i kommunerne. Områderne er kernen i Fremfærds aktiviteter. Hvert område iværksætter og støtter projekter om udvikling af kerneopgaven på deres felt. Ekspertområderne er sammensat af repræsentanter fra de faglige organisationer, fra KL og fra kommunerne.”

Dansk Sygeplejeråd bidrager aktivt til dette arbejde.

Læs mere om arbejdet i Fremfærd