Nyt professorat i klinisk sygepleje

Bibi Hølge-Hazelton er udnævnt til professor i klinisk sygepleje ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet og Sjællands Universitetshospital.

Oprettet: 12.02.2021
Henrik Boesen

Bibi Hølge-Hazelton
Bibi Hølge-Hazelton
Bibi Hølge-Hazelton har en lang karriere bag sig inden for forskning, ledelse, uddannelse og klinisk praksis. En rød tråd har været en stor interesse for både sundhedsprofessionelles og brugeres perspektiver på arbejdet i mødet med sundhedsvæsnet.

For eksempel har hun igennem mange år forsket i og arbejdet med unge med diabetes og unge med kræft og deres møder med sundhedsvæsnet.

Bibi Hølge-Hazelton har siden 2010 været forskningsleder på Sjællands Universitetshospital, og i 2016 blev hun både den første kvinde og den første sygeplejerske, som blev udpeget til professor MSO i Region Sjælland.

Forud for ansættelsen i Region Sjælland har hun været ansat som forsker på universiteterne i København, Aarhus og Roskilde, som lærer på Rigshospitalets Sygeplejeskole, og som leder og sygeplejerske på Sankt Lukas Stiftelsens Hospice, Finseninstituttet, Frederiksberg Hjemmepleje og Rigshospitalet.

I de seneste år har Bibi Hølge-Hazelton stået i spidsen for opbygningen af en forsknings- og udviklingskultur inden for sygeplejen og andre mellemlange videregående uddannelser på Sjællands Universitetshospital og Region Sjælland.

Lige nu fylder forskningsprogrammet Frontline en del. Her undersøger hun sammen med 12 andre forskere på Sjællands Universitetshospital frontpersonalets, lederes og forskeres oplevelser og erfaringer med Covid-19 med henblik på at ruste og tage ved lære af pandemien.

Endelig har hun været leder af to større forskningsprogrammer om kapacitetsopbygning samt fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker.