Pårørendesamtalen gavner de pårørende

Kvalitativ interviewundersøgelse blandt pårørende på Hospice Søholm viser, at de oplever sig set og hørt som mennesker med egne behov og ikke kun som ressourcepersoner i patientens sygdomsforløb.

Oprettet: 13.02.2018
Henrik Boesen
Arkivfoto: Istock

Hospice Søholm i Aarhus har siden 2016 tilbudt systematiske samtaler med nærmeste pårørende til livstruet, syge patienter. Den systematiske samtale, der foregår, uden patienten er tilstede, fører til den pårørendes oplevelse af, at støtten ikke er tilfældig, og at samtalen skal afdække den pårørende behov for støtte.

Samtalen med den pårørende skal blandt andet forebygge, at den pårørende risikerer at udvikle kompliceret sorg med mange negative konsekvenser til følge, bl.a. angst og depression som følge af det at skulle miste og leve videre uden patienten.

Omsorgen og den positive anerkendelse i samtalen giver de pårørende handlemuligheder i sorgen over at skulle miste, og det medvirker til, at belastningen for de pårørende reduceres.

Disse konklusioner fremgår af et masterprojekt udført af udviklingssygeplejerske, MKS, på Hospice Søholm, Heidi Krohn Didriksen. Hun har i den forbindelse interviewet fire pårørende til livstruet syge patienter om deres oplevelse af pårørendesamtalen.

Heidi Krohn Didriksen kan kontaktes på heidi.didriksen@hospice-soeholm.dk