Professor i klinisk sygepleje og symptomvidenskab

Forskningsleder, seniorforsker, lektor og sygeplejerske Mary Jarden tiltræder den 1. februar som professor i hæmatologi, klinisk sygepleje og symptomvidenskab.

Oprettet: 14.01.2021
Henrik Boesen

Mary Jarden
Mary Jarden
Foto: Rigshospitalet
Mary Jarden arbejder særligt inden for kræft og hæmatologiske sygdomme og leder to programmer: ”Models-of-Cancer-Care – A Comprehensive Symptom Science Research Program” og ”Præcision Symptom Care Research Program (PROSPER)”.

Begge programmer forsker i symptomhåndtering fra et sygepleje- og tværfagligt perspektiv i samarbejde med øvrige seniorforskere og professorer på Rigshospitalet.

Mary Jardens forskning skal støtte indsatsen med at forbedre den evidensbaserede praksis ved at udvikle nye og innovative modeller for patientpleje.

Symptomvidenskab er et fremtrædende sygepleje- og tværfagligt forskningsfelt, hvor målet er at identificere symptomer, forstå mekanismer bag symptomerne og forbedre strategierne med henblik på at forhindre eller afbøde sværhedsgraden af symptomerne.

Mary Jarden er medstifter og drivende kraft i et nyetableret Videncenter for Symptomvidenskab - en platform for vidensdeling og formidling for forskere, kliniske sygeplejersker og tværfaglige sundhedspersonale. Målet er yderligere at videreudvikle teorier, modeller og metoder for symptomhåndtering i tæt samarbejde med nationale og internationale netværk.

Videncentret er tilknyttet forskningsprogrammet ”Models-of-Cancer-Care”, som er forankret i Klinik for Blodsygdomme og Onkologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet.

Mary Jarden har siden 2017 været ansat i en delestilling som seniorforsker og forskningsleder i Klinik for Blodsygdomme og i centerledelsen i Center for Kræft og Organsygdomme.