Professor i psykiatri

Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d., Trine Munk-Olsen, er udnævnt til professor på klinisk Institut, Syddansk Universitet SDU med tilknytning til Psykiatrien i Region Syddanmark.

Oprettet: 01.06.2021
Henrik Boesen

Professor i psykiatri, Trine Munk-Olsen
Trine Munk-Olsen
Trine Munk-Olsen skal i sit professorat opbygge forskningen i Personlig Medicin inden for hele psykiatriområdet i Region Syddanmark sideløbende med, at der forskes i personlig medicin inden for resten af sundhedsvæsenet.

Trine Munk-Olsen har i vid udstrækning arbejdet med epidemiologiske forskningsmetoder inden for psykiatrien og i denne sammenhæng benyttet genetiske data. Hendes forskningsområder har gennem mange år primært fokuseret på gravide og mødres mentale helbred, især fødselsdepressioner og -psykoser, og hvordan disse har indflydelse på mødre og børn.

Trine Munk-Olsens arbejde er grundlagt gennem et stort netværk af nationale samarbejdspartnere og førende internationale eksperter, og hun har publiceret en række videnskabelige artikler, som dokumenterer risikofaktorer for udvikling af fødselsdepressioner, samt kortlagt negative konsekvenser af disse sygdomme.

Internationalt havde hun et forskningsophold i 2018 ved Department of Psychiatry, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA.

I 2018 startede hun forskningsprojektet HOPE fødselsdepression (hope.au.dk), som blandt andet har til formål at forstå, hvorfor nogle kvinder udvikler en fødselsdepression og andre ikke gør. Ligeledes er formålet at udvikle og teste et risikovurderingsværktøj, som gennem besvarelse af enkelte spørgsmål vil estimere en kvindes personlige risiko for at udvikle en fødselsdepression