Professor i sygepleje og personcentreret diabetesbehandling

Professor og seniorforsker Kirsten Lomborg tiltræder den 1. februar i et professorat på Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Oprettet: 05.01.2021
Henrik Boesen

Kirsten Lomborg
Kirsten Lomborg
Fra den 1. februar 2021 bliver forskningen i sygepleje og brugerinvolvering yderligere styrket.

Her tiltræder Kirsten Lomborg, seniorforsker på Steno Diabetes Center Copenhagen, nemlig som professor i sygepleje med særlig fokus på personcentreret diabetesbehandling på Institut for Klinisk Medicin, SUND, Københavns Universitet.

Kirsten Lomborg forsker netop nu i, hvordan sygeplejerskerne og personer med type 2-diabetes får etableret en god dialog på de årlige statusmøder. Her undersøger hun brugen af et nyt dialogværktøj, der skal sikre, at begge parter får talt om det, de finder vigtigt.

Næste skridt er at udforme og teste evidensbaseret og let forståelig information om valgmuligheder for behandling og støtte samt undersøge, hvordan sundhedsprofessionelle bedst støtter personer med diabetes og deres pårørende i at vælge mellem forskellige muligheder

Kirsten Lomborg kommer med otte års erfaring fra et professorat på Aarhus Universitet og er fortsat involveret i forskningsprojekter i Aarhus om bl.a. fælles beslutningstagning for valg af dialyseform hos personer med alvorlig nyresygdom.

Kirsten Lomborg sidder i redaktionspanelet for tidsskriftet Sygeplejersken/Fag&Forskning.