Professor med fokus på nyresygdomme

Hanne Agerskov er tiltrådt som ny professor på OUH og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Oprettet: 03.05.2023

Hanne Agerskov
Hanne Agerskov
Foto: SDU
Hanne Agerskov, sygeplejerske, cand.scient.san. og ph.d., er ny professor i nefrologisk sygepleje på Nyremedicinsk Afdeling og samtidig leder af forskningsenheden og Center for Forskning med Patienter og Pårørende (ForSa-P) på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Hanne Agerskov skal i sit professorat opbygge den sygeplejefaglige forskning på Nyremedicinsk Afdeling på OUH og fortsat forske i patient- og familieinvolvering i forbindelse med kronisk nyresygdom, pleje- og behandlingsforløb, rehabilitering og palliation relateret til nyresygdomme.

Hanne Agerskov kombinerer sin forskning med klinisk sygeplejefagligt arbejde i afdelingens hæmodialyseafsnit og undervisning på ph.d.-metodekursus samt cand.cur.-studiet på SDU. Desuden står hun som forskningsleder ved ForSa-P i spidsen for at nå målet om, at alle forskere på OUH og Klinisk Institut involverer patienter og pårørende i deres forskning.

Læs mere om Hanne Agerskov her