Professorat med fokus på hjemmeplejen

Sygeplejerske, ph.d., Annelise Norlyk, er nytiltrådt et professorat på Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, med fokus på fremtidens hjemmepleje

Oprettet: 17.11.2020
Henrik Boesen
Annelise Norlyk
Foto: Christoffer Håkansson

Annelise Norlyk skal bl.a. undersøge, hvordan hverdagslivet ser ud for borgere, der modtager kommunal hjemmepleje. Hun skal også forske i, hvilke roller og opgaver de pårørende får, hvordan der organiseres og skabes sammenhæng mellem sektorerne, og hvad der karakteriserer en hjemmeplejekultur og de samarbejdsformer, der er internt og med borgere og pårørende.

Hun forsker i, hvordan vi indretter fremtidens kommunale hjemmepleje, så den tager hånd om det stigende antal komplekse plejeforløb og understøtter ældre menneskers egen oplevelse af velbefindende og værdighed.

Undersøgelsernes overordnede formål er at identificere væsentlige organisatoriske, faglige og uddannelsesmæssige udviklingspotentialer i hjemmeplejen, der kan styrke den fremtidige pleje af ældre og kronisk syge borgere i eget hjem.

Annelise Norlyks forskning er et led i et internationalt samarbejde, som er finansieret af EU-midler.