Pulje styrker klinisk udvikling og forskning

Der er frem til den 1. september åbent for ansøgninger om støtte fra Danske Regioners og Sundhedskartellets Udviklings- og forskningspulje.

Oprettet: 03.04.2019

Projekter inden for klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt, har ny mulighed for at søge økonomisk støtte i den pulje, som blev nedsat i forbindelse med OK18-forhandlingerne mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner. Puljen skal fremme fagligt og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne

Udviklings- og Forskningspuljen støtter projekter inden for temaerne

  • Forskning og vidensudvikling i forhold til personer med multisygdom og sygdommens kliniske udtryk, behandlings- og rehabiliteringsmuligheder, og hvordan man foretager en effektiv organisering af indsatsen
  • Betydningen af relationer og relationsopbygning mellem patienter/borgere og sundhedsprofessionelle

Danske Regioner og Sundhedskartellet har et ønske om, at udviklings- og forsknings-projekterne skal have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne derfor skal have et vist omfang. Projekter med et budget på minimum 300.000 bliver derfor prioriteret.

Læs alt om ansøgning mv. til udviklings- og forskningspuljen