Sammenhæng mellem hjerne og hjerte genstand for stort forskningsprojekt

Professor Selina Kikkenborg Berg skal lede forskningsprojekt finansieret af Novo Nordisk Fondens sygeplejefaglige forskningsprogram.

Oprettet: 24.09.2018
Henrik Boesen
Illustration: Istock

Hvordan påvirker psyken hjertesygdom? Det er omdrejningspunktet i et nyt stort forskningsprojekt, ”Heart and Mind”, der vil undersøge sammenhængen mellem mentalt helbred og hjertesygdom på baggrund af en bevilling på 7,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Forskningsprogram i sygepleje. Med psyken menes i dette tilfælde konkret angst og depression eller tilpasningsforstyrrelser i forbindelse med sygdom.

Dansk sygeplejeforskning har tidligere vist, at hjertepatienter med angst har dobbelt så høj dødelighed som andre hjertepatienter efter et år (1). Forskningsmæssigt har fokus dog hidtil været rettet mod andre risikofaktorer som motion, kolesterol og rygning, mens psykiske risikofaktorer ikke er blevet undersøgt i samme grad.

Fokus på det at være syg
Professor Selina Kikkenborg Berg, Hjertecentret Rigshospitalet, Københavns Universitet og forskningsleder på projektet udtaler i en pressemeddelelse om projektet, at læger typisk fokuserer på diagnostik og behandling af sygdomme, mens sygeplejeforskningen undersøger dét at være syg.

”Nu viser det sig så, at psykiske faktorer kan påvirke hjertesygdomme, og det vil vi undersøge yderligere, ” siger hun i pressemeddelelsen.

”Broken heart syndrome” – akut hjertesvigt som følge af stort psykisk traume, er et kendt begreb. Det er en voldsom tilstand, der kræver hospitalsindlæggelse. Langt de fleste kommer sig, men det kan have dødelig udgang for nogle patienter. Heart and Mind-projektet undersøger patienter, som har fået diagnosen, både bagud via registre og fremadrettet via interviews gennem et år for at kortlægge sammenhængen mellem mentalt helbred og hjertesygdom

Børn af hjertesyge forældre
Projektet vil også have fokus på børn med en hjertesyg forælder, der er en overset gruppe rent forskningsmæssigt. Alene i Danmark lever flere end 50.000 børn med en forælder med hjertesygdom. Projektet vil i samarbejde med en norsk og svensk forskningsgruppe undersøge, hvordan dette over en længere periode påvirker disse børn i forhold til f.eks. skolegang og sygdom. Interview med grupper af børn i både Danmark, Norge og Sverige indgår i projektet for at få det kvalitative aspekt ind i undersøgelsen.

Udspringer af forskningsprogram
Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden er gældende fra den 1. januar og løber i fem år. Selina Kikkenborg Berg forventer, at de første delresultater vil kunne publiceres om halvandet til to år.

Bevillingen til forskningsprojektet udspringer af Novo Nordisk Fondens forskningsprogram inden for sygepleje, der blev etableret i 2016 med det formål at skabe bedre behandlingsresultater gennem bl.a. forebyggelse, behandling, rehabilitering og lindring. Der er afsat 37,5 mio. kr. til programmet. Midlerne går til støtte af fem forskningsprojekter á hver 7,5 mio. kr. over fem år.

  1. SK Berg, TB Rasmussen, L Thrysøe, CB Thorup, B Borregaard, AV Christensen, RE Mols, K Juel, O Ekholm. Mental health is a risk factor for poor outcomes in cardiac patients: Findings from the national DenHeart survey. Journal of Psychomatic Research 112;(2018):66-72.

Læs også:

Børn skal involveres i forældres sygdom. Sygeplejersken 2015: (1): 19-20 

Nu kan vi rådgive syge forældre med børn. Sygeplejersken 2015; (5): 32-3