Uddeling af forskningsmidler til sygeplejeforskning i forbindelse med corona-epidemien

Dansk Sygeplejeråd har besluttet at støtte forskningsprojekter udført af sygeplejersker, hvor der sættes fokus på de sygeplejefaglige og sundhedsmæssige konsekvenser af corona-epidemien i Danmark med samlet set 200.000 kr.

Oprettet: 03.04.2020
Stine Hesse Hansen

Projekterne skal kunne igangsættes umiddelbart, men skal samtidig være af en sådan karakter, at den indsamlede viden skal kunne gøres tilgængelig og kunne udnyttes i fremtidige lignende situationer.

”Vi står i en verdensomspændende sundhedsmæssig krise, som vi aldrig har oplevet før og som kræver, at vi meget hurtigt tilegner os helt ny viden om, hvordan vi skal pleje og behandle borgere og patienter, der er smittet med corona. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu har mulighed for at støtte sygeplejerskers forskning i så vigtigt et emne som corona” siger Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Midlerne kommer fra den sygeplejefaglige forskningsfond, som normalvis uddeles hvert 2. år. Grundet den særlige situation har bestyrelsen for forskningsfonden besluttet at fremrykke dele af midlerne til brug for forskning omhandlende corona. De resterende midler vil blive uddelt som planlagt i foråret 2021.

Læs mere om formål og ansøgning på Forskningsfondens side