Udfordringer i behandlingsforløb kræver fælles indsats

Thordis Thomsen, seniorforsker, ph.d., og sygeplejerske, er tiltrådt som professor på Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev og Gentofte Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universitet.

Oprettet: 28.01.2021
Henrik Boesen

Thordis Thomsen, professor
Thordis Thomsen
”Der er behov for, at vi forstår sygeplejefagligheden gennem alle faser af den perioperative periode og de mange specialer, som er involveret. Patienter bliver ældre og ældre og er desuden mere skrøbelige end tidligere. Vi skal sikre, at også den ældre og skrøbelige patient kommer gennem alle faser på den bedste måde – fra første samtale og beslutning om operation til ambulante kontroller. Jeg vil derfor arbejde tværfagligt, da patientens udfordringer i de perioperative og intensive behandlingsforløb kræver en fælles indsats,” siger Thordis Thomsen, som pr. 1. november sidste år tiltrådte som professor på Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev og Gentofte Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universitet.

Thordis Thomsen har klinisk baggrund som intensiv sygeplejerske og har desuden bred forskningserfaring blandt andet fra Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospitals forskningsenhed. Hun vil sideløbende med professoratet varetage sit job som seniorforsker i Forskningsenheden.

Omdrejningspunkterne for Thordis Thomsens professorat bliver dels den intensive behandling og dels den perioperative periode, den samlede periode fra beslutning om kirurgi til bedring efter behandling.