Udnævnt til professor i rehabilitering og palliation

Mette Raunkiær er udnævnt i til professor i rehabilitering og palliation i primærsektor ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Oprettet: 04.10.2022
Henrik Boesen

Mette Raunkiær
Mette Raunkiær
Mette Raunkiær har gennem hele sin karriere haft fokus på forskning i palliation og rehabilitering i danske kommuner. En rød tråd i hendes forskning har været interesse for hverdagen i eget hjem for både voksne, gamle og sårbare samt børn og unge med livstruende sygdomme - og deres familier. Heriblandt deres møder med de professionelle, som arbejder i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, på plejecentre i almen praksis og andre kommunale institutioner.

Hendes forskning centrerer sig også om de professionelles perspektiver både i forhold til udfordringer og muligheder for at forbedre indsatserne til livstruede syge mennesker og deres familier. Herunder udvikling af kompetencer og samarbejdsrelationer, og hvordan indsatser bedst muligt kan organiseres.

Mette Raunkiær er uddannet sygeplejerske, cand.scient.soc. og har en ph.d. i socialt arbejde fra Lunds Universitet i Sverige. Hun har i knapt 20 år arbejdet som underviser på sygeplejerskeuddannelsen i København, men også i hjemmeplejen og på hospital. De seneste 12 år som forsker/seniorforsker ved REHPA.