Vil I højne de ældres værdighed på din arbejdsplads?

Videnscenter for værdig ældrepleje tilbyder kommuner og private leverandører på ældreområdet et læringsforløb i værdig ældrepleje. Puljen er åben for ansøgninger.

Oprettet: 25.08.2022

Nu kan I søge om midler til at højne ældreplejen fra en pulje i Videnscenter for værdig ældrepleje under Sundhedsstyrelsen. Videncenter for værdig ældrepleje tilbyder at sende det såkaldte ”Værdighedsrejsehold” på besøg for at gennemføre uddannelse på arbejdspladsen.

Læringsforløbene tager udgangspunkt i den eksisterende viden om selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed på arbejdspladsen.

Læringsforløbet er gratis og foregår fra ultimo marts 2023 til primo december 2023. Deltagelse i forløbet kræver, at deltagerne har mulighed for at træne og afprøve de tillærte kompetencer og redskaber.

Hvem kan søge?

Kommuner og private leverandører på ældreområdet, herunder selvejende institutioner, friplejebogligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre kan søge puljen. Ansøgningsfristen for puljerne er den 3. oktober kl. 12.

Læs her, hvordan du søger