Athena Prisen

"Athena Prisen - gør verdensmål til hverdagsmål" belønner to innovative sygeplejefaglige indsatser, hvor bæredygtig udvikling er omsat til lokale mål og handlinger. Læs mere om prisen og se tidligere vindere og nominerede.

Dansk Sygeplejeråd og Bauta Forsikring vil gerne fremhæve og belønne sygeplejersker, som bruger deres kompetencer og kreativitet til at finde løsninger på nogle af sundhedsvæsenets store, aktuelle problemer. Det kan være sygeplejersker, som sikrer trygge forløb, og som forebygger unødvendige genindlæggelser. Eller sygeplejersker, som opfinder nye metoder, der får stor betydning for patienternes hverdag.

Athena Prisen gives til to sygeplejefaglige initiativer, og prisen er på to gange 50.000 kroner, som kan bruges til at udvikle projektet på arbejdspladsen. Derudover bliver vinderne hædret på arbejdspladsen af DSR og Bauta Forsikring, og her får de overrakt en Athena Statuette og et diplom. 

Fristen for at indstille til Athena Prisen 2023 bliver meldt ud i april. 

 

Sygeplejens betydning for FN´s verdensmål

Athena Prisen har undertitlen "- gør verdensmål til hverdagsmål" , fordi mange sygeplejefaglige indsatser har betydning for FN´s verdensmål om f.eks. sundhed og trivsel, ligestilling og mindre ulighed. For at kunne indstille et projekt til Athena Prisen, skal man begrunde, hvilket FN-verdensmål projektet har betydning for.  Der er seks af de 17 mål, som er relevante i forbindelse med Athena Prisen, og det er FN-verdensmål nr. 3, 4, 5, 8, 10 og 12. Læs mere om verdensmålene her.

 

Navnet Athena Prisen

Athena prisen er opkaldt efter en ugleunge i Athen, som blev samlet op af selveste Florence Nightingale. Efterfølgende tog hun sig af uglen i flere år. Athena er også navnet på den græske gudinde for visdom, og samtidig symboliserer uglen klogskab.

FAQ om Athena Prisen

Læs om kriterier, tidsfrister, bedømmelsesudvalg og selve prisen her.

Hvorfor FN´s verdensmål som tema?

DSR og Bauta vil sætte fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi mener, at sygeplejersker spiller en væsentlig rolle i at indfri flere af verdensmålene.

Målene er dog meget overordnede og giver først rigtig mening, når de omsættes til relevante og helt lokale mål, som der kan handles konkret på. Målene skal derfor omsættes til hverdagsmål i den kliniske sygeplejepraksis.

Hvilke indsatser kan indstilles?

Prisen gives til en indsats, hvor et eller flere af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på baggrund af en sygeplejefaglig indsats er omsat til lokale mål og handling i hverdagen, og hvor der er en plan for, hvordan der fremadrettet arbejdes videre med indsatsen.

Indsatsen skal have et sygeplejefagligt perspektiv og kan være:

•                        et udviklingstiltag til forbedring af sundhed og trivsel, der har et skaleringspotentiale

•                        afprøvning af nye ideer til forbedring af patient og borgerforløb – og videndeling af resultater, erfaringer og læring.

•                        udvikling og implementering af ny praksis forstået som nye opgaver, ny arbejdstilrettelæggelse, nye samarbejdsformer, patientinddragelse/brugerdreven innovation mm.

Hvilke verdensmål er i fokus?

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs, på at styrke internationale partnerskaber. Læs mere om FN´s verdensmål 

I 2021 var følgende FN-verdensmål i fokus på grund af deres betydning for det danske sundhedsvæsen og sygeplejen: 

  • Mål 3: Sundhed og trivsel. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse. Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
  • Mål 10: Mindre ulighed. Reducere ulighed i og mellem lande.
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Hvem kan indstille?

Både enkeltmedlemmer og grupper af medlemmer kan indstille en sygeplejerske eller en arbejdsplads til prisen. Indstilleren orienterer selv kandidaten.

Prisen kan kun uddeles til en sygeplejerske, som er medlem af Dansk Sygeplejeråd.

Hvordan indstiller man?

For at en indstilling skal komme i betragtning skal den indeholde følgende oplysninger:

•                        Titel

•                        Baggrund for initiativet (formål, målgruppe, hvilket FN-verdensmål der er i fokus)

•                        En kort beskrivelse af den særlige indsats i praksis, der kan begrunde en prisindstilling (beskrivelse af indsats, udfordringer)

•                        En beskrivelse af resultaterne eller forventede resultater af initiativet (erfaringer, fremtiden)

•                        Navn, adresse og telefonnummer på kandidaten/arbejdspladsen og gerne en e-mailadresse.
 

Indstillingen må højst indeholde 500 ord. 

Hvornår indstiller man?

Fristen for indstilling til Athena Prisen 2023 bliver meldt ud i april.

Hvem er i bedømmelsesudvalget?

•                        Mikkel Klausen, CSR-chef i LB Forsikring/Bauta Forsikring

•                        Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd

•                        Helle Winther Dahl, professionschef i Dansk Sygeplejeråd

•                        Anne Marie Holst Sommer, kredsforkvinde i Kreds Sjælland, Dansk Sygeplejeråd

•                        Marie Rosbjerg fra Lederforeningens bestyrelse i Dansk Sygeplejeråd

•                        Bente Høy,  næstformand for bestyrelsen i Dansk Sygepleje Selskab, DASYS

Hvornår kåres vinderne?

De to indsatser, der vinder prisen, bliver kåret i slutningen af 2023, hvor en repræsentant fra DSR´s formandsskab og Bauta uddeler Athena Prisen 2023 på arbejdspladserne.

Hvad får vinderen?

Prisen gives for en indsats og prismodtageren får kr. 50.000 kroner, der skal gå til udbredelse af indsatsen. Derudover får vinderen et diplom og en Athena-statuette.

Hvorfor samarbejder DSR med Bauta om Athenaprisen?

Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring, som er delvist ejet af Dansk Sygeplejeråd, og næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, sidder i bestyrelsen for LB Forsikring.

Dansk Sygeplejeråds medlemmer får medlemstilbud fra Bauta Forsikring.

Læs mere om Bauta Forsikring