Trialog

Trialogen bliver til som et interview mellem tre parter. En journalist og en sygeplejerske interviewer i fællesskab en førende ekspert inden for et fagligt område med det mål at formidle den nyeste viden, som har relevans for den kliniske sygepleje.