Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelse: Vigtig bog om kvinder med AD(H)D

Sygeplejersken 2023 nr. 10, s. 40-41

Af:

Kimmie Heine, sygeplejerske, cand.cur.

60820526

Charlotte Jokumsen og Eva Poulsen – i samarbejde med Christina Wex

At leve med AD(H)D som kvinde

Gads Forlag 2023, 190 sider – 269,95 kr

I mange år har ADHD været en diagnose, der er tilskrevet drenge, men nyere forskning peger på en mere ligelig fordeling mellem kvinder og mænd.

Derfor er bogen et vigtigt indspark i den sygeplejefaglige udvikling i praksis, og kan bidrage til at skabe vigtig opmærksomhed om diagnosen.

Bogen henvender sig særligt til kvinder, der har en opmærksomhedsforstyrrelse. Den er overskueligt opbygget, gør brug af nyeste forskning og kan derfor med fordel anvendes som referenceramme af fagpersoner eller studerende på sundhedsuddannelser.

Bogen skildrer bl.a. neurobiologiens indvirkning på ADHD i et letforståeligt sprog, som gør bogen velegnet til mennesker uden særlig baggrundsviden om diagnosen eller den menneskelige hjerne. Generelt er bogen skrevet i et sprog, som inviterer til, at alle kan gøre brug af den viden, der bliver italesat.

Bogen gør fint brug af illustrationer, metoder, teorier og klare definitioner af diagnosen. Gennem det meste af bogen gøres der brug af beretninger fra mennesker med egne levede erfaringer.

Disse indskrives i sammenhæng med et konkret emne, som tages op. Dette er en klar styrke for bogen og bidrager til at gøre den mere praksisnær, men også i høj grad mere recoveryorienteret, idet det øger interaktionen mellem klinisk og personlig recovery.

Der mangler aktuelt viden om de kvindelige kønshormoners indflydelse på udviklingen af ADHD, og netop det bidrager bogen med klare teorier om i et kapitel for sig. Det kapitel giver god indsigt i den kvindelige menstruationscyklus i relation til ADHD.

Bogens ene kapitel omhandler de følgesygdomme, som ADHD kan medbringe, og dette er særdeles relevant viden både for fagpersoner og for mennesker med en opmærksomhedsforstyrrelse.

Samlet set er bogen vellykket og bidrager med vigtig viden om en diagnose, som i mange år ikke er tilskrevet kvinder.

Kimmie Heine, sygeplejerske, cand.cur., forskningsassistent,
CORE: Copenhagen Research Center for Mental Health, Team Recovery & Inklusion, Gentofte Hospital