Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Professor i sygepleje: Niels Buus

Sygeplejersken 2023 nr. 10

60820733

Niels Buus, professor i sygepleje

Niels Buus er pr. 1. juli ny professor i sygepleje på Aarhus Universitet. Her undersøger han bl.a. de måder, hvorpå sundhedsvæsenet møder og ”håndterer” borgere og deres pårørende.

Niels Buus er tilknyttet Institut for Folkesundhed og arbejder primært inden for mental sundhed og psykiatri. Her studerer han familieterapeutiske interventioner og undersøger bl.a., hvilken kommunikation der bedst åbner og understøtter gode og konstruktive samtaler med familier.

På dette område har han udviklet nye modeller til at støtte og uddanne det sundhedsfaglige personale i psykiatrien, ligesom han har studeret supervisionspraksis blandt samme faggruppe.

Niels Buus arbejder desuden med brugerinddragelse og tilstræber, at brugere af sundhedsydelser får mest mulig indflydelse på forskning og undervisning. Målet er at reducere traditionelle hierarkier og demokratisere viden.

Niels Buus har tidligere været professor ved University of Sydney og Monash University i Melbourne.

Foto: Kristian H. Buus